Jsem nadšená, když můžu sdílet své znalosti a dovednosti s dětmi, když děti zažívají aha momenty

Renata vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, její motivací pro vstup do Učitele naživo bylo hlouběji rozvíjet své pedagogické znalosti a dovednosti, propojovat je s praxí či sbírat inspiraci na školách.

Renata Svobodová
studentka 2. ročníku Učitele naživo

Praxi v prvním ročníku absolvovala na Církevní ZŠ a MŠ ARCHA, aktuálně na ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12.

Čemu ses věnovala předtím, než jsi nastoupila do programu?

K učitelství směřuji delší dobu, do Učitele naživo jsem šla jako čerstvá absolventka pedagogické fakulty. Nejsem tedy úplně typickým studentem programu, nešla jsem do Učitele naživo kvůli získání pedagogického minima, protože učit jsem mohla jít rovnou po fakultě. Nadchnul mě koncept studia a vize.

Co pro tebe byla hlavní motivace udělat v životě tento krok?

Pro mě to velká změna nebyla tím, že studium v Učiteli naživo navázalo na mé studium na pedagogické fakultě. Mojí motivací bylo hlouběji rozvíjet své pedagogické znalosti a dovednosti, propojovat je s praxí, sbírat inspiraci na školách, dívat se na témata, na která je během studia na pedagogické fakultě málo prostoru. Jít pod povrch a dívat se na vzdělávání komplexně.

Možná by se spoustu z toho dělo, i kdybych šla po pedagogické fakultě rovnou naplno učit. Ale připadala bych si, jako když sama vyplouvám na otevřený oceán. Učitel naživo je pro mě loď, se kterou se na tento oceán vydávám a na které nejsem sama. Můžu se odpojit a plavat sama, ale když je to moc, vrátím se na palubu. A hlavně je skvělé vědět, že když se budu topit, stačí zavolat a ostatní mě vytáhnou.

Proč sis vybrala právě učitelství? V čem ti to připadá smysluplné?

Jaký by byl svět, kdyby každý z nás naplno rozvíjel svůj potenciál? V takovém světě chci žít. V učitelství vidím veliký smysl právě v rozvíjení potenciálu lidí, kteří tvoří zítřejší svět. S tím je spojena velká odpovědnost, nebo alespoň já ji vnímám. Odpovědnost za to, že jako učitelka můžu mít vliv na životy mých žáků. Chtěla bych, aby můj vliv byl pozitivní a směřoval k rozvíjení potenciálu každého žáka.

Čeho si na programu nejvíce ceníš?

Nejvíce ze všeho si cením komunity lidí, která sdílí stejnou vizi a míří ve vzdělávání stejným směrem. Komunity, ve které je bezpečné prostředí, otevřená komunikace a vzájemná podpora samozřejmostí. Nejde jen o studenty, ale také o další lidi, kteří se na Učiteli naživo podílejí, ať už stojí blíž či dál.

Na setkání s bohatou komunitou okolo Učitele naživo jsou skvělé zahraniční exkurze, kam kromě nás, studentů, a našich průvodců jezdí také další lidé, kteří pracují v Učiteli naživo, učitelé, ředitelé škol, učitelé z pedagogických fakult,… Když v takové silné skupině reflektujeme naše postřehy z navštívených škol, odnesu si z toho tolik. Najednou kromě svého pohledu mám pohledy tolika odborníků, vidím tolik aspektů. Toho si moc vážím.

Také si velmi cením toho, jaké pedagogické osobnosti jsou naši průvodci. Učíme se zážitkem, hodně věcí si vyzkoušíme na vlastní kůži. Díky tomu je pro mě spoustu věcí hned přenositelných do praxe, protože to není jen nějaký teoretický koncept, ale mám to zažité. A právě provázanost teorie a praxe je další věc, kterou chci na Učiteli naživo vyzdvihnout.

Jak se ti pracovalo s dětmi a jak se ti učilo na začátku programu a jak se ti s dětmi pracuje a jak se ti učí teď? Vnímáš u sebe nějaký posun?

Práce s dětmi a role učitele pro mě nebyla úplně nová jako pro spoustu mých spolužáků. Teď se ale ve třídě cítím mnohem komfortněji. Také vnímám, že jsem nyní pokornější. Mám za sebou více zkušeností, díky sebereflexím, ke kterým jsme vedeni, a reflexím se svými provázejícími učitelkami vidím více úhlů pohledu, vidím, že jedna situace má mnoho řešení, a ne vždy je jasné správné řešení.

Velký objev pro mě byl, že jsem si začala všímat toho, jak děti zrcadlí mé rozpoložení, s kterým ten den vstupuju do třídy. Ať už jsem se svou přípravou jakkoliv spokojená či nespokojená, nyní se zaměřuju na to, abych do třídy přišla uvolněná, autentická, s jistotou a úsměvem na tváři. Když se tohle povede, tak se pak dějí divy. :)

Baví tě učení? Co ti učení dává?

No jasně! Jinak bych to nedělala. :) Jsem nadšená, když můžu sdílet své znalosti a dovednosti s dětmi, když děti zažívají aha momenty, když vidím, že jsou ve flow, když vidím, jak se posouvají. Dobrá výuka mi dává mnohonásobně zpět energii, kterou jsem do ní vložila. Když se to neděje, je to pro mě signál, že je na místě se zeptat sama sebe: „Co můžu příště udělat jinak a lépe?“ A to mě vlastně také baví, že díky učení druhých rostu i já.

Je něco, co bys ráda vzkázala případným zájemcům?

Nevím, jaký je váš příběh, vaše cesta. Ale pro mě je Učitel naživo jeden z velmi důležitých milníků života, jsem na správném místě. Pokud jen trochu uvažujete o učitelském povolání, Učitel naživo vám na této cestě může být tou nejlepší oporou, jako fakt. :)