Do Moravskoslezského kraje za inspirací

Na přelomu října a listopadu se studentky a studenti programu Učitel naživo po dvouleté pauze opět vydali za inspirací přímo do škol. Letos šlo o školy v Moravskoslezském kraji, které vynikají svým inovativním přístupem ke vzdělávání a bezpečným klimatem. Exkurze jsou nedílnou součástí studia a umožňují budoucím učitelům zažít, jak se děti učí i v jiných školách, než v těch, ve kterých studenti absolvují učitelskou praxi. Přečtěte si reportáž z cesty.

Většina účastníků naší výpravy se z různých koutů republiky sjela do Ostravy už během pondělního večera. Ubytovali jsme se na vysokoškolských kolejích Ostravské univerzity a mohli ihned začít nasávat studentskou atmosféru. Věděli jsme, že nás čekají 3 náročné dny, v rámci kterých každý z nás navštíví 3 veřejné základní školy a setká se se 2 speciálními hosty.

Tandemová výuka a učící se škola

V rámci prvního dne jsme měli v plánu návštěvu ve dvou různých školách. Polovina z nás se vydala do prvostupňové ZŠ Vřesina. V této škole všichni učitelé prošli výcvikem RWCT a každý týden plánují i vyučují některé hodiny v tandemu, aktivně se s dětmi podílejí i na komunitních akcích obce. Vládne tu bezpečné prostředí, kde páťačka neváhá říct při povídání s našimi studenty paní ředitelce, že “její informatika” je nejméně zajímavý předmět - a paní ředitelka s úsměvem odpoví, že ví, že má ta žákyně jiné silné stránky a co se jí minulý týden hodně povedlo. Studenti pozorovali dvě různé tandemové hodiny a měli možnost reflektovat je s učiteli a poté diskutovat s vedením školy i se žáky. Odpoledne si vyzkoušeli plánování tandemové výuky s podporou konzultantky z Pomáháme školám k úspěchu. Zpět k ubytování jsme se vydali příjemnou cestou přes les.

Druhá skupina vyrazila autobusem do Hlučína a vydala se na návštěvu do ZŠ Rovniny. Pan ředitel Všetečka nám věnoval téměř celý den a trpělivě zodpovídal veškeré naše dotazy. ZŠ Rovniny jsou velkou sídlištní školou, jejíž vizí je “učící se škola”. Měli jsme možnost zajít se podívat téměř do jakékoliv hodiny a následně ji alespoň krátce reflektovat s vyučujícími. Nabídka byla opravdu pestrá. Zjistili jsme, že v této škole dlouhodobě pracují na fungující kolegiální podpoře a klimatu školy, a bylo to znát.

Večer jsme se sešli ke společné reflexi a sdílení zkušeností obou skupin a zároveň společný čas využili k prezentaci předem rozdělených témat souvisejících se specifiky regionu a s projekty v oblasti vzdělávání, které v Ostravě organizují.

Na obou stranách Těšína

Další den ráno jsme již společně vyrazili autobusem do vzdálenějšího okolí Ostravy. Nejprve jsme navštívili ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím v Karviné. Zejména tento den jsem ocenili, že se exkurze účastní i naše studentka - spolužačka Magdaléna, která žije v Třinci a zná tak místní reálie, umí nám dodat kontext a hlavně hovoří polsky. V Karviné se nás vřele ujal pan ředitel Śmiłowski, seznámil nás se specifiky školy i Karvinska. Škola podléhá českým zákonům, ale výuka se uskutečňuje v polském jazyce - mezi žáky jsou jak děti ze smíšených rodin, tak Poláci z příhraniční oblasti. Každý z nás měl možnost nahlédnout do dvou hodin - nabídka byla opět pestrá, od hodin češtiny či cizích jazyků po hodiny v polském jazyce, na prvním i druhém stupni. Měli jsme prostor hodiny alespoň krátce zreflektovat přímo s vyučujícími. Absolvovali jsme prohlídku školy a ochutnali oběd z místní školní jídelny. Po exkurzi nám ještě zbyl čas na krátkou procházku po slunečné Karviné.

Poté jsme se přesunuli do Českého Těšína, kde na nás již čekala paní Marta Kmeť, ředitelka Pedagogického centra pro polské národnostní školství Český Těšín. Vlídně nás provedla podrobně specifiky oblasti Těšínska a škol s polským jazykem vyučovacím, odnesli jsme si mnoho zajímavých materiálů a v neposlední řadě jsme společně absolvovali prohlídku obou stran Těšína (českého i polského).

Poslední den do Ostravy

Třetí den jsme vyrazili příjemnou procházkou na poslední exkurzi přímo v Ostravě. Uvítali nás v ZŠ Dětská. Jedná se o poměrně velkou sídlištní školu, která zároveň umožňuje studium sportovcům (zejména hokejistům a plavcům), pracuje se stabilním pedagogickým sborem a má kompletní školní poradenské pracoviště (mají zde vedle školního psychologa i speciálního a sociálního pedagoga nebo školního asistenta - etologa) a dlouhodobě s nimi pracují. I na této škole jsme měli možnost nahlédnout do dvou vyučovacích hodin v rámci pestré nabídky různých předmětů na 2. stupni a navíc i do hodiny přípravné třídy. Bohatě jsme využili také možnost reflektovat výuku s jednotlivými pedagogy. Následně jsme si své zkušenosti sdíleli.

Ke sdílení se připojila jak paní ředitelka Škapová, tak pan Martin Tomášek z ostravské univerzity, který zároveň několik posledních let působil jako místostarosta Ostravy-Poruby a mohl tak přidávat ještě další kontext. Představil nám také aktuální projekty, na kterých na Ostravské univerzitě nyní s kolegy pracují. Jednalo se mimo jiné o projekt klinické školy, která by mohla vzniknout přímo na univerzitě. Po velmi zajímavém programu jsme zvládli už jen společnou fotografii a rozloučili jsme se.

Poděkování

 

Velké díky patří naší kolegyni Nataše Mazáčové, která do realizace akce věnovala mnoho úsilí, vytipovala nesmírně inspirativní školy k návštěvám a jednotlivé návštěvy i speciální hosty domluvila. Stejně tak děkujeme naší průvodkyni Lence Procházkové, která se postarala o finalizaci veškerých domluv před akcí a na místě pracovala se studenty, a Anetě Höschlové, která odvedla obří kus práce v logistice přímo na místě a aktivně se zapojovala i se studenty výcviku do reflexí. Děkujeme také ostatním kolegům a kolegyním z týmu, kteří se na realizaci akce podíleli, všem školám - jejich skvělým ředitelkám a ředitelům, za to že nás na exkurzích mile uvítali a všem učitelkám a učitelům, kteří nás laskavě vpustili do svých hodin a nechali nás nahlédnout do své práce. Stejně tak děkujeme našim vzácným hostům - paní Kmeť a panu Tomáškovi, kteří nám věnovali svůj čas a přispěli k našemu lepšímu porozumění specifikům tohoto regionu. V neposlední řadě patří díky všem účastníkům za jejich nasazení, aktivitu a milou společnost!