Blanka Vaculík Pravdová v diskusi o reformě přípravy učitelů

Březnový kulatý stůl SKAV a EDUin na téma Změny v přípravě učitelů: Co přinese probíhající reforma? se věnoval startující reformě fakult připravujících učitele. Na jeho přípravě se podílely organizace Učitel naživo, Začni učit! a Otevřeno.

Diskuse, kterou moderoval Daniel Pražák z hnutí Otevřeno, se zúčastnili Jakub Drbohlav (MŠMT), Jana Fryzelková (Začni učit!), Helena Koldová (děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity), Blanka Vaculík Pravdová (odborná garantka výcviku buducích učitelů, Učitel naživo) a Robert Antonín (děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity).

Ministerstvo školství se v reformě pregraduální přípravy učitelů zavázalo, že zlepší podmínky pro zajištění kvalitních praxí například tím, že poskytne provázejícím učitelům systémovou podporu legislativním ukotvením této pozice. Podle Blanky Vaculík Pravdové je právě neukotvení a absence podpory provázejícího učitele “problém, který komplikuje profesní přípravu učitelů a bude obrovský úspěch, pokud se po 30 letech provázející učitel konečně dostane do české legislativy”.

V současné době je pozice provázejícího učitele ve vládním návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících.

Reforma pregraduální přípravy učitelů ale obsahuje i další konkrétní kroky. Právě to, je podle Pravdové důvodem k optimismu. "To, jak je reforma připravená a formulovaná napovídá, že právě tyto kroky mohou přispět k tomu, aby se skutečně něco proměňovalo," uvedla.

Přečtěte si také tiskovou zprávu nebo si pusťte záznam z diskuse.