Ochutnávky Učitele naživo

Přijďte na Ochutnávku Učitele naživo

Ochutnávka Učitele naživo je víc než jen informační setkání, i když všechny potřebné informace tam také dostanete. Zažijete ukázku práce našeho průvodce na vlastní kůži, takže budete vědět, co vás v programu čeká. Seznámíte se také se zástupci týmu, studentů nebo absolventů.

To je spousta důvodů, proč se zúčastnit. Vlastnímu zážitku se nic nevyrovná.

Několik dní před konáním Ochutnávky vám napíšeme přesnou adresu a program setkání. V případě online Ochutnávky obdržíte link a manuál pro připojení přes platformu Zoom.

Ochutnávky jsou určeny pro zájemce o studium v nadcházejícím školním roce 2024/2025. Vaše přihlášení na ochutnávku vyplněním tohoto formuláře považujeme za závazné a počítáme s vaší účastí. Pokud dorazit nemůžete, prosíme vás o zaslání zprávy na prihlaska@ucitelnazivo.cz, abychom vaše místo mohli nabídnout dalším zájemcům v seznamu náhradníků.

V případě otázek neváhejte kontaktovat Anetu Höschlovou:
prihlaska@ucitelnazivo.cz
+420 732 767 002

středa 24. ledna 2024
17–19 hod. / naživo Praha 10

Alexis Katakalidis

Jak by měli mluvit učitelé?

(kapacita 30 účastníků)

Jedním z nejsilnějších nástrojů každého učitele a učitelky je to, jak používají ve výuce jazyk - jaká volí slova. Mezi větami "Romane, přestaň si povídat!" a "Romane, teď čteme zadání" je velký rozdíl. A my se společně budeme zamýšlet nejen nad tím, jaký tyto věty mohou mít dopad na třídní dynamiku, ale též jaké skryté významy žákům komunikujeme tím, co říkáme. Ovšem nečekejte pouze teorii, budeme také zkoušet a trénovat! V druhé polovině setkání bude možnost dozvědět se více o organizační a praktické stránce programu.

čtvrtek  8. února 2024
17–19 hod. / naživo Praha 10

Pavel Bobek

Děti potřebují rozumět psanému slovu. Jak je podpořit? 

(kapacita 30 účastníků)

Práce s textem nemusí probíhat jen v hodinách češtiny. Naopak - její zařazení napříč předměty je důležité, protože posiluje čtenářskou gramotnost žáků v nejširším slova smyslu. V této ochutnávce v kůži žáků zažijete ukázkovou hodinu, která bude zahrnovat rozšiřování slovní zásoby, hlasité i tiché čtení s porozuměním, diskusi i psaný výstup, a bude klást důraz na efektivitu a zapojení všech žáků. Poznáme model, který lze aplikovat v přírodních i humanitních vědách nebo v předmětech výchovného charakteru. V druhé polovině setkání bude možnost dozvědět se více o organizační a praktické stránce programu.

úterý 13. února 2024
17–19 hod. / online

Alexis Katakalidis

Co s mlčenlivými studenty?

(kapacita 30 účastníků)

Jak zajistit, aby v hodině jazyka komunikovali všichni? A jak poznáme, jestli si žáci odnášejí to, co jsme je chtěli naučit? Pojďte si v roli žáků s námi zažít simulovanou párovou výuku anglického jazyka (může částečně proběhnout i v českém jazyce, záleží na preferenci skupiny) založenou na principech programu Učitel naživo. V následné diskuzi bychom s vámi rádi hovořili více dopodrobna o diferenciaci, aktivizačních technikách, formativním hodnocení. V druhé polovině bude možnost dozvědět se více o organizační a praktické stránce programu.

Vzhledem k omezené kapacitě Ochutnávek prosíme zájemce o registraci pouze na jeden zvolený termín.
Děkujeme za pochopení.