Členka správní rady

Marcela Murgašová

Vystudovala jsem Sociální pedagogiku a Pedagogiku na FF UK (zaměřovala jsem se na osobnostně sociální kvality učitele jako předpoklad kvalitní výuky), absolvovala Gestalt výcvik pro pomáhající profese, výcvik pro kouče Positive Intelligence, výcvik Trauma informed leadership for women, výcvik pro lektory Trauma informovaný přístup v práci s náročným chováním ve škole a mnoho dalšího.

Dříve jsem působila jako učitelka na základní škole a 12  let na různých pozicích ve firmě  Eurowag, kde jsem mimo jiné stála u zrodu CSR oddělení a inovativního programu Philanthropy and You, později mě vlastní Eurowagu Martin Vohánka pověřil založením Nadace BLÍŽKSOBĚ, kterou již 8 let vedu.  
Kromě vedení nadace učím v komunitní škole, lektoruji kurzy pro učitele na téma Trauma informovaný přístup pro práci s náročným chováním a Metodiky socio emočního učení, také jsem členkou komise pro vzdělávání ve městě, kde bydlím - to vše proto, abych svou práci nedělala od stolu, ale navnímala potřeby všech aktérů ve vzdělávání. 

Mám 3 děti a miluji čas s rodinou, nejraději strávený v lese a horách. 
Velkou radost mi dělá pořádání seminářů pro ženy, kde se hodně cvičí, chodí do přírody a zpívá.