Program Ředitel naživo

Karel Derfl

Jsem součástí týmu, který připravuje nový program pro ředitele škol.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Jako učitel jsem měl jedinečnou možnost ovlivňovat všechno, co se dělo ve třídě. V roli ředitele se snažím měnit celou školu. V networku Trvalá obnova školy usilujeme o změny v rámci sítě několika desítek spolupracujících škol z celé republiky. A nyní vidím smysl a příležitost přispět svými zkušenostmi k přípravě a podpoře školních lídrů v rámci programu Ředitel naživo. A jsem zde i proto, že pokud bych odmítl nabídku spolupracovat s tolika skvělými lidmi, asi bych toho litoval.

Co mi dělá radost?

Když mohu být s těmi, které mám rád. Když mohu být na místech, která mám rád. Když se mi podaří něco, co dává smysl. Když mohu udělat radost jiným. Také rád překvapuji ostatní. Často ta překvapení souvisí s tím, že plánuji nové věci a cesty (ve škole, v rodině, v TOŠ, skutečné cestovatelské výpravy po světě i vnitřní proměny osobní). Rád objevuji nové věci. Rád nad věcmi přemýšlím, vymýšlím a představuji si různé možnosti… Protože to, co si dovedeme představit, dokážeme i uskutečnit.

Zkušenosti a vzdělání

Jsem ředitelem ZŠ a MŠ v Chrašticích, pořádám skautské tábory, vedu network spolupracujících škol a rád cestuji. 20 let se snažím vést a rozvíjet menší vesnickou školu, dlouhodobě spolupracuji s
řediteli některých dalších škol, kteří také usilují o zavádění smysluplných změn a inovací ve školství. Jsem předsedou sdružení Trvalá obnova školy, které podporuje aktivní ředitele i učitele a pomáhá jim, aby se necítili ve svém snažení osamoceni. V rámci tohoto networku jsem realizoval projekt Kruh spolupracujících škol v duchu motta: "Každý, koho v životě potkám, mě v něčem předčí. Právě to se od něj chci naučit."


Nejvíce mě ovlivnila skautská výchova i praxe, účast ve vzdělávacím projektu Dokážu to?, ale také kurz Fish for schools nebo OSV (osobnostní a sociální výchova). Jsem absolventem PF UK.