Vzkaz do komunity Učitele naživo

Milí členové komunity Učitele naživo,

před prázdninami sdílíme informace o tom, kam jsme na společné cestě v posledních měsících došli.

V tomto roce jsme udělali obrovský kus práce, část z ní nově zcela v online režimu. Mezi hlavní úspěchy patří: Učitel naživo má 35 dalších absolventů; 27 škol s námi prošlo prvním rokem programu Ředitel naživo, k nim se od září přidá dalších 15; společně s PAQ research jsme získali grant od Technologické agentury ČR na vývoj evaluačních nástrojů měření kvality absolventů studia učitelství; naše komunita dále roste a už přesahuje 300 členů- absolventů, provázejících učitelů, studentů, ředitelů a jejich zástupců a lektorů.

Od počátku naší činnosti usilujeme o systémovou proměnu a zlepšení podmínek pro přípravu budoucích učitelů. Jak mnozí víte, již dva roky proto připravujeme společně s Univerzitou Pardubice pilotní ověření v Česku prvního profesního magisterského programu přípravy učitelů. Program vyšel z našich dosavadních výzkumně ověřených zkušeností a vytvořili jsme jej s využitím toho nejlepšího českého i zahraničního know-how a za podpory řady osobností a institucí. Na jeho pilotní ověření nám MŠMT přidělilo grant z evropských strukturálních fondů. Program nyní bohužel nezískal pozitivní stanovisko Národního akreditačního úřadu, takže ho v tuto chvíli nemůžeme realizovat. To nás mrzí, za kvalitou našeho modelu si společně s univerzitou stojíme.

Na naší snaze o zlepšení kvality přípravy učitelů se nic nemění. Naše know-how a všechnu dosavadní práci a energii plánujeme maximálně využít v dalším období. Jednou z konkrétních věcí, kterou teď společně s dalšími partnery připravujeme, je podzimní série kulatých stolů na téma, jak posunout přípravu učitelů kupředu. Diskusi rozšíříme i o zahraniční pohled díky setkání naší mezinárodní expertní rady odborníků ze zemí jako je Finsko, Švédsko, Rakousko nebo Nizozemí. O těchto i dalších aktivitách, na kterých pracujeme, vás budeme průběžně informovat.

Za celý tým Učitele naživo přejeme všem co nejvíce odpočinkové léto a těšíme se na další společnou práci.

Martin Kozel a Jan Straka