Vyjádření k nominaci Petra Gazdíka na post ministra školství

Petr Gazdík (STAN) je podle očekávání kandidátem koalic SPOLU a Pirátů se STAN na post ministra školství. Oceňujeme, že budoucí ministr ve svých prohlášeních opakovaně kladl důraz na kontinuitu vzdělávací politiky a hlásil se k plnění cílů Strategie 2030+.

Věříme také, že budoucí ministr bude pokračovat v otevřené komunikaci se všemi důlěžitými aktéry vzdělávací politiky - učiteli a řediteli, akademickou sférou i nevládním sektorem.

Mezi prioritami vzdělávací politiky, které jsou uvedeny v koaliční smlouvě, je zkvalitnění přípravy budoucích učitelů a záruka udržení platů pedagogických pracovníků minimálně na úrovni 130 % průměrné mzdy. Doufáme, že vládní koalice svým závazkům směrem k učitelům dostojí.

Priority vzdělávací politiky podle organizace Učitel naživo:

Předložit a schválit novelu zákona o pedagogických pracovnících, která bude obsahovat:

  • zavedení pozice provázejícího učitele v rámci přípravy budoucích učitelů
  • zařazení školského logopeda a sociálního pedagoga mezi pedagogické pracovníky, systémové financování podpůrných profesí (školní speciální psycholog, školní psycholog)
  • ukotvení pozice třídního učitele
  • zavedení pozice uvádějícího učitele a adaptační období pro začínající učitele
  • garanci stabilních platů

Pokračování reformy vzdělávání učitelů na vysokých školách

Kvalitní příprava pro budoucí ředitele