Vláda se vrací k novele, která může zlepšit podmínky pro vzdělávání učitelů a omezit jejich odchody ze školství

Praha, 17. 8. 2022 - Kvalitnější praxi, podporu zkušenějšího kolegy v začátcích a jistotu vyšší než průměrné mzdy by učitelům mohla přinést novela zákona o pedagogických pracovnících, která je na programu dnešního jednání vlády. Změny obsažené v novele podle nevládní organizace Učitel naživo směřují k lepší profesní přípravě studentů učitelství a mohou ovlivnit i jejich setrvání v profesi. Schválením novely vláda podpoří změny vedoucí k zajištění dostatku kvalitních učitelů pro české školství.

Novým prvkem v učitelské přípravě, který novela zakotvuje, je provázející učitel. Ten metodicky vede studenty učitelských programů na praxi. Odučené hodiny s nimi pak zpětně hodnotí a pomáhá jim se v práci se žáky zlepšovat. Některé fakulty a vzdělávací programy již s provázejícími učiteli pracují a zkušenosti ukazují, že pro kvalitu praxí je tato pozice zásadní.

„Jestliže chceme, aby absolventi učitelských oborů přicházeli do tříd připraveni na práci s dětmi, musíme jim k tomu zajistit podmínky. Právě neukotvení role a absence podpory provázejícího učitele komplikuje profesní přípravu učitelů. Bude proto obrovský úspěch, pokud se po více než 30 letech provázející učitel konečně dostane do české legislativy,” uvádí Blanka Vaculík Pravdová z organizace Učitel naživo.

Novela definuje činnost provázejících učitelů a stanovuje předpoklady pro výkon této role. Ministerstvo školství zároveň počítá s finanční odměnou za jejich práci. Podle Pravdové, která se v praxi i na akademické úrovni dlouhodobě věnuje profesní přípravě učitelů, by ministerstvo školství mělo provázejícím učitelům zajistit další podporu nad rámec projednávané novely.

„Pokud je cílem vlády zajistit kvalitnější praxe pro budoucí učitele, je třeba, aby provázejícím učitelům snížila rozsah přímé pedagogické činnosti a poskytla jim kvalitní přípravné studium, které by bylo předpokladem k výkonu této náročné role,” dodala. V dřívějším stanovisku k novele se na tom shodly také další organizace podporující učitele - Učitelská platforma, Otevřeno a Začni učit!.

Dále novela zavádí adaptační období pro začínající učitele. To znamená, že během prvních dvou let má nový učitel k dispozici zkušenějšího kolegu - uvádějícího učitele. Jeho role opět spočívá v metodické podpoře a reflexi pedagogické činnosti, pomáhá také při seznámení s běžným provozem školy nebo administrativou.

„Adaptační období a podpora od uvádějícího učitele přispívají i ke snížení tzv. drop-outu začínajících učitelů, tedy situaci, kdy náročný začátek profesní dráhy vede k odchodu ze školství,” vysvětluje analytička vzdělávací politiky Kateřina Konrádová.

Současně má díky novele dojít k navázání rozpočtovaných průměrných platů pedagogických pracovníků k průměrné mzdě v ČR vedoucí ke garanci odměňování pedagogických pracovníků v průměru na úrovni 130 % průměrné mzdy v ČR. Nadále bude mít vláda možnost rozhodnout o konkrétní výši platových tarifů a jejich struktuře a ředitel pak bude mít nadále možnost rozhodnout, jak přidělený objem finančních prostředků pro činnost školy nebo školského zařízení využije.

“Kvalitní praxe zajištěná provázejícími učiteli, podpora v začátcích díky adaptačnímu období a uvádějícím učitelům i finanční ohodnocení odpovídající společenskému významu učitelů jsou bezesporu opatření, která přináší systémovou podporu učitelům v průběhu celé jejich profesní dráhy. V tomto ohledu je novela zákona o pedagogických pracovnících velmi vítaná,” dodává Konrádová.

Shrnutí změn, která obsahuje novela zákona o pedagogických pracovnících najdete zde.

Kontakty pro média:

Kateřina Konrádová
katerina.konradova@ucitelnazivo.cz

Blanka Vaculík Pravdová
blanka.pravdova@ucitelnazivo.cz