Veřejná výzva ministru školství k dotažení změn zajišťujících podporu provázejících učitelů

20. června 2024

Vážený pane ministře,  

v březnu 2023 předložilo Vaše ministerstvo vládě návrh novely školského zákona obsahující systémovou podporu pro pozici provázejících učitelů, kteří vzdělávají studenty učitelství na praxích. Tato  podpora tak navazuje na loňské ukotvení pozice provázejícího učitele v zákoně o pedagogických  pracovnících a aktuálně je na školách pokusně ověřována s celkem 900 provázejícími učiteli. Nastavení odpovídajících podmínek pro práci všech provázejících učitelů představuje klíčové opatření probíhající reformy přípravy učitelů, které je připravené, je na něm široká shoda a významně  zvýší kvalitu učitelské přípravy. Navzdory tomu projednávání návrhu novely více jak rok stagnuje  a opatření stále čeká na schválení vládou.  

Obracíme se na Vás proto s výzvou k zajištění brzkého posunu v projednávání navržené  systémové podpory provázejících učitelů tak, aby mohla být schválena v legislativním procesu  s plánovanou účinností od ledna 2026. Řešením může aktuálně být částečné spojení loňského návrhu novely s letošním, který po ukončeném vnějším připomínkovém řízení míří na vládu.  

Provázející učitelé jsou zkušení učitelé, kteří provází studenty učitelství na praxi ve škole a podporují jejich profesní růst. Se studenty spolupracují na přípravě výuky, její realizaci i následné reflexi, čímž zajišťují smysluplné propojení praxe s teoretickou výukou. Jsou tak vedle vysokoškolských vzdělavatelů hlavními vzdělavateli budoucích učitelů a jejich spolupráce se studenty učitelství i kolegy z fakult připravujících učitele je klíčová pro kvalitní praxi, potažmo celou učitelskou přípravu  a připravenost na profesi. 

Provázející učitelé hrají klíčovou roli také při implementaci nového Kompetenčního rámce absolventa a absolventky učitelství, respektive nových rámcových požadavků na učitelské studijní programy a nového standardu doplňujícího pedagogického studia, které význam praxí posilují. Řadu kompetencí nového kompetenčního rámce totiž nelze efektivně rozvíjet jinak než právě na praxi s provázejícím učitelem. 

K tomu, aby mohli provázející učitelé dělat svou práci kvalitně, potřebují odpovídající podmínky. Jejich  práce vyžaduje efektivní spolupráci s vysokoškolskými vzdělavateli a specifické kompetence pro práci s dospělými studenty učitelství. Zároveň je časově náročná. Bez nastavení těchto podmínek na  systémové úrovni nelze zajistit kvalitní praxe pro všechny budoucí učitele.

Celé znění veřejné výzvy, kterou jsme vydali spolu s organizacemi Otevřeno, Začni učit!, Učitelská platforma, Stálá konference asociací ve vzdělávání a Society for All najdete v PDF podobě zde.


Kontakt pro média:
Tomáš Matoušek | tomas.matousek@ucitelnazivo.cz | +420 604 730 130