Učitel naživo podepsal memorandum o spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové

Spolupráce s univerzitami, které připravují budoucí učitele, je pro projekt Učitel naživo zásadní. Naším cílem není budovat paralelní struktury, ale spolupracovat s těmi, kdo už učitele na jejich budoucí povolání připravují, a společně usilovat o co nejlepší výsledky. Proto máme radost z podpisu Memoranda o spolupráci mezi Nadací Depositum Bonum (projekt Učitel naživo) a Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové.

Memorandum o spolupráci