Učí jak učit. Webové stránky představují provázející učitele

Zajišťují kvalitu praxe studentů a studentek učitelství a donedávna byli slepou skvrnou na mapě profesní přípravy budoucích učitelů. Kdo jsou a co dělají provázející učitelé a učitelky přehledně shrnuje nová webová stránka, která je součástí kampaně organizace Učitel naživo financované z dotační výzvy „Na učitelích záleží“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Web www.provazejiciucitele.cz slouží jako zdroj informací pro studenty učitelství, fakulty připravující učitele, vedení škol, ale také média a zájemce o školská témata. 

Provázející učitel je zkušený kolega, který provází studenty na praxi ve škole. Plánování výuky, společné zamyšlení nad tím, co fungovalo a proč, identifikace silných a slabých stránek studenta - s tím vším provázející učitelé svým mladším kolegům pomáhají. Zajišťují smysluplné propojení praxe s teoretickou výukou na fakultě. 

V systému učitelské přípravy představují důležitý, ale donedávna opomíjený článek. Neexistoval jednotný název této role, ani ucelená představa o tom, v čem spočívá. Změnilo se to mimo jiné díky legislativnímu ukotvení pozice a jjejímu zahrnutí do probíhající Reformy pregraduální přípravy učitelů. V aktuálním školním roce ministerstvo pokusně ověřuje systémovou podporu pro provázející učiteli. Do testu se zapojilo 900 učitelů. 

„Kvalita studia a zejména praxí je podle studie agentury PAQ Research a organizace Učitel naživo jedním z hlavních důvodů, které ovlivňují motivaci ke studiu učitelství. I proto jsme rádi, že pozice provázejícího učitele je vepsána do reformy vzdělávání učitelů a učitelek, kterou připravilo ministerstvo školství ve spolupráci s pedagogickými fakultami a fakultami připravujícími učitele,“ uvedla Blanka Pravdová, odborná garantka učitelské přípravy v organizaci Učitel naživo. 

„Organizace Učitel naživo vznikla mimo jiné s cílem najít a otestovat ten nejlepší způsob přípravy budoucích učitelů. Zjistili jsme, že těsná spolupráce studenta, provázejícího učitele a vzdělavatele z fakulty nebo v našem případě průvodce, je pro rozvoj učitelských kompetencí nepostradatelná. Je totiž chybějícím článkem mezi teorií a reálnou zkušeností s výukou,“ přibližuje dlouholetou zkušenost z praxe Pravdová, která se učitelské přípravě věnuje i na akademické úrovni.  

Provázející učitelé a učitelky jsou také důležitými partnery fakult a představují přínos pro školy, ve kterých učí. Různé pohledy na jejich roli podrobně představí speciální série podcastu Hovory z kabinetu populárního učitele Dana Pražáka. Rozhovory s ředitelkou Základní školy v Trmicích Marie Gottfriedové, proděkankou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Michaely Mádlové i dalšími budou dostupné na podcastových platformách i na webu www.provazejiciucitele.cz


Materiály ke stažení.

Kontakt pro média:
Anna Francová | anna.francova@ucitelnazivo.cz | + 420 732 739 124