Tisková zpráva: Známe cestu k přípravě dobrých učitelů, vzkazuje program Učitel naživo po skončení pilotního ročníku

Program Učitel naživo ověřil vzdělávací model budoucích učitelů. Program, který je postaven z nejnovějších poznatků českého i světového vzdělávání budoucích učitelů, si zakládá především na intenzivních 770 hodinách praktické přípravy kombinující praxi, semináře, ale i exkurze po českých i zahraničních školách. Pilotní model má své první absolventy, většina z nich nyní pracuje ve školství jako učitelé. Za programem Učitel naživo stojí Nadace Depositum Bonum ve spolupráci se skupinou Duhovka Group.

Praha, 7. listopadu 2017 - “Role učitele je v dnešní době nepopiratelná. Dobrý učitel dokáže výrazně ovlivnit děti k lepšímu. Může jim pomoci najít vlastní hodnotu a uplatnění ve světě,” naznačil důvody vzniku Jan Straka, který společně s Martinem Kozlem za programem v roli spolu-ředitelů stojí. V září 2016 spustili společně s týmem průvodců, provázejících učitelů, mentorů, lektorů a dalších odborníků pilotní ročník. Studenti díky němu zažili 400 hodin reflektované praxe, 370 hodin intenzivního výcviku v podobě tematických seminářů a intenzivní přípravy, ale i exkurze do 10 českých a 3 zahraničních inovativních škol. Obsah programu je sestaven v mnoha ohledech velmi netradičně. “Nejde o přednášky zaměřené na konkrétní předměty. Studenti se účastní interaktivních seminářů propojujících jednotlivé obory, zažívají reflektovanou praxi na školách a jsou součástí vzájemně se učící komunity. Důležitým aspektem je tak přímá zkušenost a možnost zažít vše na vlastní kůži,” nastínil obsah s odkazem na název Učitel naživo druhý ze spolu-ředitelů Martin Kozel.

Přístup a příprava budoucích učitelů tak koresponduje i se stylem, který se snaží program Učitel naživo přinést do škol. Jeho základním stavebním kamenem je kromě hluboké reflexe, také vzájemná důvěra, spolupráce a odpovědnost. “Člověk na vlastní kůži zažívá to, co ho následně čeká ve škole. Díky každotýdenní praxi jsem měla možnost si hned všechny nové poznatky vyzkoušet. Nezůstaly mi jen v poznámkovém sešitě,” popsala svoje zkušenosti absolventka pilotního programu Marie Bukovjanová, která v současnosti učí přírodopis a dějepis na 2. stupni ZŠ Velké Popovice.

Funkčnost projektu potvrdily spolupráce s univerzitami i nezávislá evaluace Výsledkem pilotního ročníku je 15 absolventů připravených postavit se před katedru, ale také ověření vzdělávacího modelu připravujícího zdravě sebevědomé učitele, kteří dokáži podpořit děti ve vlastním rozvoji. “V druhém ročníku, který jsme spustili v září letošního roku s pětadvaceti studenty, reflektujeme znalosti a zkušenosti pilotního projektu,” uvedl Jan Straka a dodal: “Budoucnost však vidíme v přenosu tohoto praktického vzdělávacího modelu do veřejných škol. Máme proto velkou radost ze spolupráce, kterou se nám již povedlo navázat například s Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice, Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové.”

Správné směřování vzdělávání budoucích učitelů potvrzují i výsledky nedávné evaluace, kterou pro Učitele naživo zpracovali prof. Milan Pol a doc. Bohumíra Lazarová z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jejich evaluační zpráva oceňuje kvalitní lektory, bezpečnou podporu, inspiraci, pozitivní komunikaci, přímý přenos do praxe a především příležitost pro vlastní prožitky - program podle jejich slov nepracuje jen se slovy, ale i s prožitky a skutky.

Nadace Depositum Bonum

Nadaci Depositum Bonum založila v roce 2012 Česká spořitelna, aby pečovala o mimořádný výnos ze zrušených anonymních vkladních knížek. Posláním Nadace Depositum Bonum je podporovat vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Ve svých aktivitách se Nadace spolu se sesterskou Nadací České spořitelny zaměřuje zejména na vývoj a podporu systémových inovací v sociálním podnikání a ve vzdělávání. Učitel naživo je jedním z projektů Nadace Depositum Bonum, skrze nějž podporuje rozvoj českého vzdělávacího systému.

Kontakt pro média:

Pavla Chlebounová
Public Relations
E-mail: pavla.chlebounova@ucitelnazivo.cz
tel.: 725 992 047

www.ucitelnazivo.cz

Více také na www.učitelnazivo.cz nebo na fcb Učitel naživo nebo www.nadacedb.cz a www.nadacecs.cz