Tisková zpráva: Čtvrtina všeho, co škola může ovlivnit ve vztahu k výsledkům dětí, závisí na pedagogickém vedení školy

Praha, 28. 3. 2019 – Pro kvalitu výuky je zásadní pedagogické vedení školy. Podle výzkumných studií na něm závisí až čtvrtina všeho, co škola může ovlivnit ve vztahu k výsledkům dětí*. Povolání ředitele je přitom v Česku přehlcené administrativou a v pedagogickém směru postrádá adekvátní podporu. Pro lidi ve vedení škol, kteří hledají podporu a chtějí posunout svou školu kupředu proto vznikl program Ředitel naživo.

„Když se z nadšeného učitele stane začínající ředitel plný odhodlání proměňovat celou školu stejně, jako to dělal doposud, může narazit. Pro samou administrativu a jiné povinnosti nezbývá téměř žádný čas na rozvíjení či řízení pedagogického procesu a jeho plány i vize se brzy ocitnou na vedlejší koleji. K tomu bývá ve svém snažení často osamocen, protože mu chybí někdo, s kým by mohl svoje starosti a problémy řešit,“ popisuje svou zkušenost Karel Derfl, který je již 20 let ředitelem ZŠ a MŠ v Chrašticích, aktivně se podílí na činnosti networku Trvalá obnova školy a nově je také průvodcem v Řediteli naživo.

Jeho tvrzení doplňuje také ředitel ZŠ Kunratice Vít Beran, který je členem expertní rady, jež se spolupodílela na tvorbě vzdělávacího programu Ředitel naživo: „S osamělostí v pozici ředitele jsme si u nás poradili tak, že školu vedu společně se svými zástupkyněmi. Na naší cestě nám velmi pomohlo, že jsme si prošli podobnými vzdělávacími zkušenostmi a na řadě vzdělávacích kurzů jsme byli spolu,“ vysvětluje.

Z těchto zkušeností se rozhodli tvůrci Ředitele naživo vycházet. Dvouletého programu, zaměřeného na takzvaný pedagogický leadership, se tak mají účastnit dvojice lidí z vedení škol. Program zahrnuje 350 hodin, jejichž součástí jsou vzdělávací bloky, exkurze do zajímavých škol či firem, stáže u zkušených ředitelů a možnost zahraničních exkurzí. Účastníci získají individuální podporu ve formě koučinku nebo mentoringu či setkání ve facilitovaných svépomocných skupinách. Prakticky posouvat školu kupředu se účastníci naučí díky inspiraci od špičkových lektorů a škol a sdílení v komunitě lidí, kteří jim rozumějí.

“Dobrý pedagogický lídr umí pracovat s motivací lidí v týmu a spoluvytvářet s nimi školu, ve které se děti učí naplno a s radostí,” komentuje Martin Kozel, spoluředitel organizace Učitel naživo, z. ú., která program realizuje. „Podobou programu jsme se inspirovali například v programech New York Leadership Academy či New York Department of Education, kde jsme se byli osobně inspirovat na studijní cestě. Využili jsme také zdrojů pedagogického výzkumu a do příprav jsme zapojili 17 zkušených českých ředitelů škol a expertů na problematiku vzdělávání,“ dodává.

Program je určen vedení základních a středních škol, a to bez ohledu na délku zkušeností ve vedení školy či region, ve kterém se škola nachází. Přihlášení je možné do 19. května, program potrvá od srpna 2019 do června 2021. Více informací je k dispozici na www.reditelnazivo.cz.

*LEITHWOOD, Kenneth, Karen SEASHORE LOUIS, Stephen ANDERSON a Kyla WAHLSTROM. How leadership influences student learning. University of Minnesota, University of Toronto, The Wallace Foundation: Center for Applied Research and Educational Improvement, Ontario Institute for Studies in Education, 2004.

Kontakt pro média:
Pavla Chlebounová
Public Relations
E-mail: pavla.chlebounova@ucitelnazivo.cz
Tel.: 725 992 047
www.ucitelnazivo.cz

Učitel naživo, z. ú.

Učitel naživo, z.ú vytváří a šíří programy na přípravu a rozvoj učitelů a ředitelů škol. Věříme, že jedině kvalitně připravení a motivovaní učitelé a ředitelé mohou naplno rozvinout potenciál dětí. Výcvik Učitel naživo proto umožňuje absolventům jakéhokoliv magisterského programu získat kvalifikaci - pedagogické minimum - prostřednictvím intenzivní praxe a podpory. V srpnu 2019 odstartuje výcvik pro ředitele a vedení škol Ředitel naživo. Na přípravě a realizaci našich programů spolupracujeme s řadou škol, neziskových organizací, veřejných institucí a vysokých škol.