Snídaně s donory 2021: po roce naživo a s dobrými zprávami

Díky podpoře našich donorů máme sílu měnit systém a přinášet do českého školství potřebné inovace. Konkrétní výsledky naší činnosti jsme minulý týden představili našim podporovatelům. Snídaně s donory se zúčastnili také zástupci státních institucí Ivo Jupa (Národní pedagogický institut) a Jakub Drbohlav (MŠMT), kteří přiblížili, jak se know-how našich vzdělávacích programů promítá do nových projektů. Zvláště v době, kdy covidová nejistota nabourává fungování společnosti na mnoha úrovních, si vážíme toho, že naši donoři s námi zůstávají.

"Věříme, že to, co děláme, má smysl, že na konci té cesty jsou školy, kde se každé dítě učí naplno a s radostí, a společnost, která je soudržnější, sebevědomější a spokojenější. Všechno, co jsme dokázali, je možné jen díky lidem, kteří se rozhodli za tuto velkou a náročnou misi postavit,“ zdůraznil ředitel organizace Martin Kozel během setkání.

Zásadním milníkem loňského školního roku je také ustavení Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů. Tato platforma propojuje akademiky z pedagogických fakult a zkušené učitele, kteří studenty provázejí na praxích.

Jakub Drbohlav (zástupce ředitele odboru řízení regionálního školství, MŠMT) hovořil o spolupráci organizace Učitel naživo s ministerstvem školství.
Jakub Drbohlav (zástupce ředitele odboru řízení regionálního školství, MŠMT) hovořil o spolupráci organizace Učitel naživo s ministerstvem školství.

Podstatnou změnou je také důraz na advokační činnost, díky níž se mění přemýšlení politické reprezentace o tom, jak má vypadat moderní školství. Změny, o které usilujeme, se tak stávají i součástí politických programů, což je pro jejich prosazení klíčové.

Finanční jistota je pro neziskové organizace nesnadno dosažitelný cíl. Proto bychom chtěli znovu poděkovat všem našim podporovatelům a zvláště pak těm, kteří nám pomáhají dlouhodobě. Silným a stabilním partnerem je pro nás Nadace České spořitelny, která systematickou podporou české vzdělávací sféry usiluje o to, aby nejlepší škola by ta, která je nejblíž. Mimořádným počinem letošního roku a velkým závazkem do budoucna je pro nás příslib od Nadace RSJ na desetileté financování. Všem patří náš obrovský vděk a díky.

Generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon se akce nemohl zúčastnit, hosty pozdravil prostřednictvím videa.
Generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon se akce nemohl zúčastnit, hosty pozdravil prostřednictvím videa.
Podnikatel Tomáš Čupr patří mezi podporovatele organizace Učitel naživo.
Podnikatel Tomáš Čupr patří mezi podporovatele organizace Učitel naživo.