Snídaně s donory 2021: po roce naživo a s dobrými zprávami

Díky podpoře našich donorů máme sílu měnit systém a přinášet do českého školství potřebné inovace. Konkrétní výsledky naší činnosti jsme minulý týden představili našim podporovatelům. Snídaně s donory se zúčastnili také zástupci státních institucí Ivo Jupa (Národní pedagogický institut) a Jakub Drbohlav (MŠMT), kteří přiblížili, jak se know-how našich vzdělávacích programů promítá do nových projektů. Zvláště v době, kdy covidová nejistota nabourává fungování společnosti na mnoha úrovních, si vážíme toho, že naši donoři s námi zůstávají.

"Věříme, že to, co děláme, má smysl, že na konci té cesty jsou školy, kde se každé dítě učí naplno a s radostí, a společnost, která je soudržnější, sebevědomější a spokojenější. Všechno, co jsme dokázali, je možné jen díky lidem, kteří se rozhodli za tuto velkou a náročnou misi postavit,“ zdůraznil ředitel organizace Martin Kozel během setkání.

Zásadním milníkem loňského školního roku je také ustavení Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů. Tato platforma propojuje akademiky z pedagogických fakult a zkušené učitele, kteří studenty provázejí na praxích.

Jakub Drbohlav (zástupce ředitele odboru řízení regionálního školství, MŠMT) hovořil o spolupráci organizace Učitel naživo s ministerstvem školství.

Podstatnou změnou je také důraz na advokační činnost, díky níž se mění přemýšlení politické reprezentace o tom, jak má vypadat moderní školství. Změny, o které usilujeme, se tak stávají i součástí politických programů, což je pro jejich prosazení klíčové.

Finanční jistota je pro neziskové organizace nesnadno dosažitelný cíl. Proto bychom chtěli znovu poděkovat všem našim podporovatelům a zvláště pak těm, kteří nám pomáhají dlouhodobě. Silným a stabilním partnerem je pro nás Nadace České spořitelny, která systematickou podporou české vzdělávací sféry usiluje o to, aby nejlepší škola by ta, která je nejblíž. Mimořádným počinem letošního roku a velkým závazkem do budoucna je pro nás příslib od Nadace RSJ na desetileté financování. Všem patří náš obrovský vděk a díky.

Generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon se akce nemohl zúčastnit, hosty pozdravil prostřednictvím videa.

Podnikatel Tomáš Čupr patří mezi podporovatele organizace Učitel naživo.