Školní poradenství v praxi: Potřebujeme ve školách pestrost?