Průvodci programu Ředitel naživo diskutovali o tom, jak na dlouhodobě udržitelné vedení škol

Jak dlouho by měli být ředitelé a ředitelky ideálně ve své funkci? Jak jako ředitel motivovat své učitele ke změnám? Nebo jak vlastně poznáme, že je naše škola kvalitní? 

To je výběr z otázek, kterým jsme se věnovali během nedávné online diskuze Jak na dlouhodobě udržitelné vedení školy. Téma jsme pro tuto online událost nevybrali náhodou, ukazuje se totiž, že rezonuje mnoha ředitelnami, ale přitom není nijak systémově uchopené nebo řešené. Pokud však jako lídři škol chcete svou práci odvádět kvalitně, pravděpodobně vedle své každodenní agendy přemýšlíte i nad tím, jaké preventivní kroky podniknout pro to, aby vaše práce neměla jednorázový charakter, aby byla dlouhodobě udržitelná nebo jak školu připravit na konec vašeho funkčního ředitelského období. 

Pozvání do naší online diskuze přijal Vít Beran, průvodce programu Ředitel naživo a ředitel ZŠ Kunratice, Jitka Kmentová, průvodkyně programu Ředitel naživo a ředitelka Gymnázia Na Zatlance a Petr Karas, průvodce programu Ředitel naživo a ředitel Lauderovy MŠ, ZŠ a gymnázia při Židovské obci v Praze. Diskuzi moderoval Jiří Sehnal, průvodce programu Ředitel naživo a ředitel ZŠ Svitavy, T. G. Masaryka.

Jak dlouho by měli být ředitelé u kormidla?

Jedna z prvních otázek diskuze se věnovala čistě praktické záležitosti, a to ideální době funkce jednoho ředitele či ředitelky. V Česku je funkční období ředitele omezeno na šest let, zkušenosti ze zahraničí jsou ovšem velmi různorodé. Dle ředitele Petra Karase by ideální dobou bylo deset let. Pravděpodobně proto, že během tohoto období je možné na škole implementovat změny a vidět jejich dopad nebo třeba složit fungující pedagogický sbor. Jitka Kmentová zmínila svou zkušenost z Francie, ve které jsou ředitelé ve funkci šest let a běžně jsou poté vysláni na zcela jinou školu. 

Program Ředitel naživo je bezesporu čerpací stanicí pro energii do vedení školy.
Vít Beran ředitel Základní školy ZŠ Kunratice a průvodce programu Ředitel naživo

V některých zemích je totiž běžnou praxí, že úspěšní ředitelé jsou vysíláni na neúspěšné školy s cílem, aby danou školu pozvedli. Takové opatření by v Česku výrazně posílilo systém a nevznikaly by tak propastně velké rozdíly mezi jednotlivými školami. Zároveň by ale stěhování za novým pracovištěm pravděpodobně bylo pro mnoho českých ředitelů a ředitelek příliš velkou překážkou. A přijít o další ředitele v Česku si nemůžeme dovolit. I nyní máme uchazečů na ředitelský post poskrovnu. 

Podle Víta Berana, ředitele ZŠ Kunratice, však není zásadní otázkou, jak dlouho ve funkci setrvává, ale spíš kolik energie dává do vedení své školy. „Program Ředitel naživo je pak bezesporu čerpací stanicí pro tuto energii,” doplnil Beran svůj vlastní tip.

Ředitel na to sám nestačí, potřebuje k sobě dobrý tým 

Aby však bylo možné energii do své práce vlévat a přitom nevyhořet, potřebujete k tomu také fungující pedagogický sbor, který vám pomůže vaši vizi každý den přeměňovat v realitu. Jak ale učitele a učitelky motivovat k tomu, aby změnám byli otevření a třeba sami vyhledávali nové příležitosti a prostor pro rozvoj? 

„Často stačí strhnout část učitelů a ti ostatní se poté přidají,” zmínil svůj pohled Karas. Zdůraznil ale také důležitost vztahů, bez kterých není možné žádnou změnu v nastavení školy provést a dodal: „Podstatné je také vyhodnocení toho, co nám daná změna do školy vlastně přinesla. Na začátku stačí chytnout tři nebo čtyři nadšence, se kterými to pak půjde rozjet dál.” 

„Považuji to za velké štěstí ředitele nebo ředitelky, když má ve škole spolupracující kolektiv, který se posouvá dopředu. Kdybych ale ze své školy odešla po dvanácti letech, tedy v období, kdy jsem si sama procházela pracovní krizí, toho momentu bych se nikdy nedočkala,” přiznala Kmentová. 

Někdy je možné, že ten, kdo odmítá změnu, se jen bojí.
Jitka Kmentová ředitelka Gymnázia na Zatlance a průvodkyně programu Ředitel naživo

Potřebujeme opravdové pedagogické lídry

Aby se nám v českých školách dařilo stavět skvělé týmy učitelů, kteří jsou otevřeni změnám, táhnou za jeden provaz a jsou odborníky na svou profesi, je nutné, aby měli v čele zkušeného pedagogického lídra nebo lídryni. Pro učitele a pro ředitele je pak největším pohonem pro profesní posun jejich vlastní vnitřní motivace, tedy když oni sami jsou přesvědčeni o tom, že bez opuštění starých nefunkčních návyků a bez přijetí nových didaktických přístupů a metod se české školství dopředu nikdy nepohne. To se může dít například při nástupu nového ředitele do nové školy. „Pokud je ale tato škola zamrzlá, je třeba respektovat to, čím si prošla nebo co se jí povedlo. Dejte čas sobě i svým kolegům, abyste si na sebe zvykli,” prosí Kmentová a dodala: „Někdy je možné, že ten, kdo odmítá změnu, se jen bojí.”

Pokud jste na škole novým ředitelem nebo ředitelkou, implementace změn je pro vás pravděpodobně ještě o něco těžší. Účastníci debaty doporučovali v takovém případě se sborem o věcech intenzivně diskutovat. „Nevnímejte situaci jako my versus oni, ale spíš jen jako my,” vyjádřil se k věci Vít  Beran a doplnil: „Ředitel sám většinou na zavádění změn nestačí, potřebuje mít oporu ve svém týmu.”

Je důležité rozvoj kolegů zalévat, okopávat a hnojit. Růst souvisí s podporou.
Vít Beran ředitel Základní školy Kunratice a průvodce programu Ředitel naživo

Moderátor Jiří Sehnal na konci debaty shrnul sám pro sebe několik momentů, které v něm během diskuze nejvíce zarezonovaly. Jedním z nich byla myšlenka paní ředitelky Kmentové z Gymnázia Zatlanka, která za zdroj své energie označila nové věci, nové dění na škole. Mohou to totiž být právě ony, které vám dodají pocit, že vaše práce nese své plody a že svou školu opravdu posunujete dopředu. Další důležitou myšlenku zmínil také Vít Beran –⁠⁠⁠⁠⁠ poukázal na důležitost podpory lidí, hlavně pedagogických pracovníků. „Je důležité jejich rozvoj zalévat, okopávat a hnojit. Růst souvisí s podporou,” zněla jedna ze závěrečných myšlenek diskuze. 

Jak na podporu učitelů ve škole nahlížíte vy? Daří se vám vést školu tak, aby měla pozitivní dopad na učení žáků? Pokud byste se v tomto tématu chtěli dále vzdělávat, přihlaste se do našeho vzdělávacího programu Ředitel naživo. Jedná se o dvouletý leadershipový program pro ředitele a jejich zástupce, který má za cíl posunout školy v Česku zase o kus dopředu. Přihlášení je tento rok možné do 5. dubna, tak svou šanci nepropásněte. Bližší informace najdete na www.reditelnazivo.cz.


Zajímá vás k ředitelskému programu něco dalšího? Nebojte se nám ozvat!

Klára Ondříčková | +420 604 419 764 | info@reditelnazivo.cz