Pedagogický leadership v ČR - ředitelé jako hybatelé skutečných změn v českém školství

20. 1. 2023, Praha - Ředitelé a ředitelky v České republice mají obrovskou odpovědnost a kompetence. Až 70 % rozhodnutí, která se týkají škol, dělají sami. To je po Nizozemí nejvíc ze všech zemí OECD. Zároveň jim však většinu času zabere povinná administrativa a další další záležitosti spojené s řízením školy. Na samotné pedagogické vedení, které je vnímáno jako nejdůležitější pro úspěch školy, jim tak zbývá jen 15 % času.

O současném stavu pedagogického leadershipu v ČR, přípravě a podpoře ředitelů i příkladech dobré praxe v tuzemsku i zahraničí, diskutovali odborníci na konferenci Pedagogický leadership v ČR v Poslanecké sněmovně, kterou uspořádala Renáta Zajíčková, předsedkyně Podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení, ve spolupráci s neziskovou organizací Učitel naživo.

 

Pedagogický leadership: cesta k úspěchu školy 
 

Pedagogický lídr vede školu způsobem, v němž jsou alfou a omegou děti a jejich učení. Věnuje se vedení učitelů a pomáhá jim na cestě za jejich profesním a osobnostním rozvojem. Zahraniční výzkumy a přístupy ukazují že právě takový přístup je spojen
s kvalitními vzdělávacími výsledky žáků, ale také s pedagogickým wellbeingem, bezpečným klimatem ve škole a posilováním rovnosti ve vzdělávání. Posilování role ředitele jako pedagogického lídra je proto jedním z cílů vzdělávací politiky ČR. 

"Bez ohledu na to, kam chceme ve světle geopolitického a ekonomického vývoje náš vzdělávací systém za 10 nebo 20 let posunout, je ředitel ve fungování školy klíčový aktér a svými rozhodnutími může kvalitu vzdělávání žáků zásadně zlepšit už dnes. Naším úkolem tak není jen přejít od kosmetických změn ke skutečné reformě vzdělávacího systému, ale současně maximálně podporovat pedagogické leadery, na kterých úroveň české vzdělanosti stojí,” dodává k hlavnímu tématu konference Mgr. Renáta Zajíčková (ODS), poslankyně a předsedkyně Podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení.

V úspěšných vzdělávacích systémech je běžnou praxí vzdělávat cíleně ředitele v pedagogickém leadershipu. V českém prostředí se o něm mluví už řadu let.  Od září 2022 je díky spolupráci organizace Učitel naživo s Národním pedagogickým institutem ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pedagogický leadership součástí kvalifikačního studia pro budoucí a začínající ředitele Lídr školy. V tomto dvouletém  programu se v pilotním ročníku vzdělává již 10 % všech začínajících a budoucích ředitelů v Česku. 

“Ředitelé nemusí být pouze správci budov, kteří mají na starosti  jen faktury za elektřinu a plyn nebo výměnu oken. Když jim dokážeme vytvořit podmínky a dostatečnou podporu systému, mohou být těmi, kdo se stanou skutečnými hybateli změn v českém školství. To znamená pedagogickými lídry. A právě kvalifikační studium Lídr školy je systémovým nástrojem jak naučit ředitele udržovat učení dětí v centru veškerého rozhodování,” doplňuje  manažer vzdělávacích programů pro ředitele v organizaci Učitel naživo a bývalý dlouholetý ředitel školy Petr Hopfinger. 

Konference Pedagogický leadership v ČR se zaměřila na inovace ve vzdělávání budoucích ředitelů škol a budování pedagogického leadershipu, příklady dobré praxe a podporu ředitelů ze strany zřizovatelů škol. 


Kontakt pro média:

Anna Francová
anna.francova@ucitelnazivo,cz
+420 732 739 124