Odborný panel SYPO se věnoval i provázejícím učitelům

Blanka Vaculík Pravdová a Vít Beran byli mezi řečníky v odborném panelu SYPO, který se zaměřoval na téma začínajících učitelů nebo roli provázejícího a uvádějícího učitele. Diskuse se zúčastnili jak odborníci ze školského terénu tak zástupci akademické sféry a ministerstva školství.

Blanka Vaculík Pravdová je v Učiteli naživo garantkou výcviku budoucích učitelů. Ve svém příspěvku upozornila na význam provázejících učitelů v profesní přípravě začínajících kolegů i problémy, kterým čelí.

“Provázející učitel balancuje mezi dvěma svými rolemi. Tou první je role učitele dětí a druhou jeho role vzdělavatele budoucích učitelů," uvedla. "Balancují ale i mezi nedostatkem času a smyslem, který jim práce provázejícího učitele dává, či mezi inovacemi ve výuce a rutinou, na níž jsou děti zvyklé. Právě optimální zvládnutí obou rolí je jedna z velkých výzev pro provázející učitele,” dodala.