Nejdřív člověk, pak až žák. Zapojili jsme se do akce Týden pro wellbeing ve škole

"Chceme, aby se ve třídách děti učily naplno a s radostí. S touto myšlenkou připravujeme budoucí učitele na jejich praxi. Wellbeing považujeme za nezbytnou podmínku radosti z učení," vysvětluje Jitka Michnová, průvodkyně učitelského programu Učitele naživo. Dodává, že aby této myšlence naplno porozuměli i naši studenti, nechává je s kolegy během studia opakovaně zažít, kolik se mohou naučit, pokud se to děje v bezpečném prostředí. "A že lze mít ze studia radost," říká.

Kromě toho se Michnová s dalšími průvodci snaží být studentům vzorem. "Chováme se k nim tak, jak chceme, aby se i oni chovali ke svým žákům," popisuje. Protože si naplno uvědomujeme, jak důležité je ve školách podporovat wellbeing nejen u dětí, ale i dospělých, připojili jsme se k dalším sedmdesáti organizacím a společně podpořili akci Týden pro wellbeing ve škole, která běží od 13. do 20. února. Naší snahou je zvednout toto téma ve vzdělávání i veřejném prostoru tak, aby se dostalo ke všem aktérům a aktérkám ve školství i široké veřejnosti.

Wellbeing je základním principem pro prevenci duševních onemocnění, ale také pro to, aby se děti a mladí lidé efektivně učili. Koordinátorem nultého ročníku je Partnerství pro vzdělávání 2030+.

Data z posledních let dokazují, že se duševní zdraví u dětí a mladých lidí v Česku zhoršuje. Naposledy výzkum Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) mapoval duševní pohodu u žáků a žákyň 9. ročníků základních škol. Z šetření vyplynulo, že více než 50 procent žáků a žákyň posledních ročníků základní školy projevuje známky zhoršeného wellbeingu, 40 procent žákyň a žáků základní školy projevuje známky středně těžké až těžké deprese a tři z deseti dotazovaných projevují známky středně těžkých až těžkých úzkostí.

Celý týden zakončí v úterý 20. února Konference pro wellbeing ve škole. Hlavní hostkou bude Sharon A. Hoover, klinická psycholožka a ředitelka Národního centra pro podporu duševního zdraví ve školách a Centra pro bezpečné a podporující školy. Chcete se dozvědět o tématu wellbeingu více? Čerpat můžete z následujících zdrojů:

Definice wellbeingu

Co podporuje wellbeing ve školách? 

Oblasti podpory wellbeingu

Wellbeing ve škole: Jak na pozitivní přístup k učení i k životu

Wellbeing ve vzdělávání – Analýza vybraných zahraničních vzdělávacích systémů


Kontakt pro média:

Tomáš Matoušek | tomas.matousek@ucitelnazivo.cz | 604 730 130