Lídr školy učí budoucí vedení škol mít na prvním místě děti

Praha, 6. 6. 2023 - Více než 70 účastníků z celé České republiky a různých typů škol má za sebou první rok z dvouletého programu Lídr školy. Inovovaný model kvalifikačního studia pro ředitele a ředitelky se zaměřuje na dovednosti, které nejvíc ovlivňují učení dětí. V průběhu studia se proto mluví o vizi školy, podpoře učitelského sboru nebo kultuře vzájemného učení. Program Lídr školy vznikl díky spolupráci spolupráci organizace Učitel naživo a Národního pedagogického institutu ČR (NPI ČR), kterou zastřešilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 

V českém vzdělávacím systému je na ředitelích a ředitelkách až 70 procent všech rozhodnutí o škole. Velká část jejich práce je však spojená s administrativou a provozními otázkami.

„Hlavním smyslem školy je dát dětem co nejlepší příležitost k učení. Ředitel na to má zásadní vliv. Nesmí ale trávit většinu času se směrnicemi a výkazy. V programu Lídr školy stavíme do popředí zájmu kvalitu výuky, učitelský sbor a děti," popisuje ředitel organizace Učitel naživo Martin Kozel.

 „O tom, že v Česku potřebujeme rozvíjet pedagogický leadership, se hovoří už dlouhou dobu v odborných kruzích i ve strategii vzdělávací politiky. Lídr školy by mohl být cestou, jak tento cíl naplnit. Zájem o pilotní ročník nám ukázal, že rozhodně máme spoustu lidí, kteří chtějí být co nejlépe připraveni na to, aby vedli školy pro děti," dodal Ivo Jupa, ředitel Národního pedagogického institutu ČR. 

Studium programu Lídr školy zahrnuje 250 hodin, tedy až dvojnásobný rozsah ve srovnání s běžnými kvalifikačními programy. Obsahuje základní právní předpisy, pracovní právo, financování a organizaci školy. Zaměřuje se ale také na sebepoznání, komunikaci a vedení týmu, motivaci, evaluaci, plánování a pedagogické vedení, což jsou dovednosti, které nejvíce ovlivňují učení žáků. Samotnému vedení lidí a kvalitě výuky je věnováno 126 hodin.  

V prvním roce studia absolvovali účastníci 12 setkání. Program podporuje také spolupráci mezi školami a sdílení dobré praxe.

 „Mám možnost setkávat se s podobně naladěnými lidmi, učit se od odborníků, učit se od kolegů-spolužáků, nejen o školním právu, financování školy, ale hlavně o vedení lidí, zdokonalovat své schopnosti, přemýšlet o nich,” přiblížila obsah studia jedna z účastnic Ludmila Beznosková ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov. 

Program Lídr školy je nyní v testovací fázi. Po ukončení prvního dvouletého běhu v červnu 2024 proběhne vyhodnocení, na základě kterého by mohlo dojít ke změně povinných standardů pro kvalifikační studia ředitelů.  

Spolupráce mezi MŠMT, NPI ČR a organizací Učitel naživo na programu Lídr školy letos získala speciální Cenu Nadace České spořitelny za ojedinělý příklad přenosu ověřené inovativní praxe z neziskového sektoru do veřejného sektoru. 


Kontakt pro média:
Anna Francová | anna.francova@ucitelnazivo.cz | + 420 732 739 124