Libor Pospíšil v debatě Ředitelé ZŠ: kapitáni českého školství?

Stavět novou tělocvičnu a zároveň pracovat na zkvalitnění výuky? Ředitelé českých škol mají odpovědnost za obojí, což dělá jejich práci mimořádně náročnou. Manažer programu našeho rozvojového programu Ředitel naživo Libor Pospíšil v debatě “Ředitelé ZŠ: kapitáni českého školství?“ poznamenal, že soustředit se výhradně na jednu oblast ředitelské práce přináší problémy. Pokud ale chceme, aby školy pomáhaly naplňovat potenciál dětí, je zaměření ředitelů na pedagogický proces nezbytné.

"Klíč je v očekáváních, která od pozice ředitele máme. Extrémy jsou problematické, ať už se ředitel věnuje zejména pedagogickému procesu, nebo zejména technické stránce,“ uvedl Libor Pospíšil v debatě, která se zabývala mimo jiné vztahy mezi ředitelem a zřizovatelem.

Libor také zdůraznil, že k tomu, aby se ve škole maximálně rozvíjel potenciál dětí a učily se s radostí, je nutné, aby ředitelé svou pozornost zaměřili zejména na práci s učiteli i vlastní učení.

„Cíle, aby se děti učily naplno a s radostí, lépe dosahují ti ředitelé, kteří věnují nejvíce času zkvalitňování výuky, řízení pedagogického procesu a podpoře učitelů v tom, aby se zlepšovali ve výuce,“ řekl.

Pusťte si záznam celé debaty, kterou pořádal Aspen Institute CE ve spolupráci s Řízením školy a Národním pedagogickým institutem.