Jan Šimek představil na konferenci přínosy a rizika online a hybridní výuky

Průvodce studentů programu Učitel naživo Jan Šimek byl mezi řečníky konference ICT ve školství, která se letos zaměřovala na hybridní výuku, digitalizace a další výzvy.

Jan Šimek ve své přednášce představil výsledky SWOT analýzy provedené na 30 učitelích, která mapovala přínosy a rizika online a hybridní výuky, a dala odpovědi na to, co se děje s třídními kolektivy a učiteli, když jsou dlouhodobě v online nebo hybridní výuce. Nastínil také možná východiska pro potřebnou podporu dětí a učitelů při těchto typech výuky.