Hospodářské noviny: Nový způsob, jak se stát učitelem: Projekt zaměřený na praxi může nahradit pedagogické minimum