Blanka Vaculík Pravdová v odborné diskusi o metodách výuky

K proměně obsahu a způsobu výuky, kterou deklaruje vzdělávací Strategie 2030+, nedojdeme pouze změnou metod, které učitelé používají. V diskusi nad studií think tanku IDEA při CERGE-EI Intenzita používání vyučovacích metod učiteli a jejich vztah s výsledky vzdělávání o tom hovořila odborná garantka programu Učitel naživo Blanka Vaculík Pravdová. Dalšími panelisty byli Ondřej Andrys (Česká školní inspekce), David Greger (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy) a autor studie Václav Korbel.

"Hovoříme-li ve Strategii 203O+ o proměně obsahu a způsobu výuky, tak ta diskuse nemůže být jen o metodách, ale také o dalších faktorech, které souvisejí s plánováním výuky a s tím, jaký má dopad na učení žáků a jejich výuky," uvedla Blanka Vaculík Pravdová.

Zdůraznila, že při plánování výuky nemá být metoda tím prvním, o čem učitel uvažuje. Zásadní je práce s cíli výuky. To, jakým způsobem učitel dokáže provázat krátkodobé a dlouhodobé cíle, volba tématu, prostřednictvím kterého žákům učení zprostředkuje. Důležité v procesu učení je i to, jakým způsobem učitel ověří naplnění cílů.

Záznam diskuse najdete zde.