Alexis Katakalidis: Hloubka promluvy a přemýšlení se podepisuje pozitivně na znalostech a kompetencích žáků

Lektor programu Učitel naživo Alexis Katakalidis využívá ve své pedagogické praxi inovativní přístupy k učení a sleduje také aktuální poznatky pedagogické vědy. V článku pro web idnes.cz se vyjádřil k výzkumu Kláry Šeďové z brněnské Masarykovy univerzity, který se zaměřoval na souvislost mezi kvalitou komunikace při výuce a výsledky učení.

Celý článek "Mlčení v hodinách dětem škodí. Nechme je diskutovat, říká vedoucí výzkumu" najdete zde. Úplné vyjádření Alexise Katakalidise se do něj nevešlo, a tak se o něj s vámi dělíme níže.

Jaký názor máte na výsledky výzkumu paní profesorky Šeďové?

"Mám z výzkumu velkou radost, protože nám učitelům nabízí podněty k vlastní výuce, které jsou podložené. Školství a výuka jsou často plné domněnek, jak dětem pomoci se učit efektivně. Některé zní zajímavě, dokonce i logicky, ale nejsou podložené a nemusí být platné. Mohou dokonce i uškodit. (Kdysi se například tvrdilo, že pokud je někdo auditivní studijní typ, měl by výuku především poslouchat - to je přitom nepravda - viz zde.) Zde se ovšem jedná o výzkum provedený dlouhodobě, s velkým vzorkem žáků. Je zároveň v souladu s významnými zahraničními výzkumy (např. Craik a Lockhart 1972), které ukazují, že hloubka promluvy a přemýšlení, tak jak ji popisuje paní profesorka, se podepisuje pozitivně na znalostech a kompetencích žáků.

Myslíte si, že vedený dialog, pomocí nějž děti jen neodpovídají na naučené učivo, ale více debatují, přemýšlí nad názory druhých a snaží se argumentovat, jsou cestou, kterou by se mělo české školství vydat a v čem by nyní mělo učitele i žáky podporovat (ať už příručkami, semináři či dalšími prostředky)?

Myslím, že by bylo vynikající žáky i učitele v tomto podporovat. Panuje široká shoda, že bychom měli žáky vést ke kritickému myšlení. Zároveň víme, že kritické myšlení se neobejde bez určitého penza vstupních znalostí. Umožnit co nejvíce žákům během hodiny mluvit a hlouběji se zamýšlet pomůže zajistit obojí - žáci si budou učivo lépe pamatovat a budou o něm schopni lépe kriticky přemýšlet. Je to náročný proces, sám se v něm jako učitel snažím zdokonalovat, ale pokud tyto postupy ve třídě uplatňujeme, dobré výsledky jsou u žáků poměrně rychle vidět.