Jak na komunikaci s dětmi? Naživo i online, ve škole i doma, během karantény i po ní. Seriál o komunikačních dovednostech s Michalem Dubcem

Karanténa přináší vztahové výzvy, ať už mezi učiteli a jejich žáky v online prostoru nebo mezi rodiči a jejich dětmi. Možná vám teď přijde vhod krátký seriál rozhovorů s naším skvělým průvodcem studentů Michalem Dubcem v Sama Doma. Michal má za sebou roky učení na základce i na střední, osm let se studenty pedagogické fakulty a je průkopníkem osobnostně sociální výchovy v ČR. Zabývá se především vedením dětí k odpovědnosti a samostatnosti a třídním managementem.

Sociální dovednosti a komunikace

Jak komunikovat s dětmi tak, aby nedocházelo ke zbytečným vztahovým válkám a abychom je vedli k odpovědnosti a samostatnosti? Ať už mezi rodičem a dítětem nebo učitelem a žákem, principy jsou stejné.
(8,5 minuty sledování)

Odžívání emocí s dítětem

Jak kontrolovaně odžívat emoce a nepouštět se do vztahových válek?
Tipy lze použít nejen v komunikaci s dětmi - přesvědčte se sami.
(8 minut sledování)

Jak zvládat dětské výmluvy?

„Ono se to rozbilo. Oni to dělají také. Oni mě navedli. Zdrželi mě kamarádi.“ Jak zvládat tyto dětské výmluvy?
(9 minut sledování)

Jak ovlivnit chování dětí

Xkrát jste dítěti říkali „ukliď si ty hračky po sobě“‎, ale nic se nezměnilo, dítě je ve vašich očích nepořádné, zdržuje vás, je nezodpovědné. Jak obohatit paletu vašich reakcí v takových chvílích? Jak ovlivnit chování dětí bez vztahových agresí? (9,5 minuty sledování)

Vedení dětí k vlastní zodpovědnosti

Tobě by se líbilo, kdyby ti někdo bral hračky? Nebuď bezohledný, chovej se tak, jak chceš, aby se lidé chovali k tobě. Vrať sestře to letadlo... Jak se vyvarovat řízení a namísto toho přistoupit k vedení dětí k vlastní zodpovědnosti a samostatnosti? (9 minut sledování)