Mentorka

Renata Vordová

V Učiteli naživo pracuji jako mentorka s provázejícími učiteli.

Proč pracuji pro Učitele naživo

Celý profesní život se nějakým způsobem pohybuji v oblasti školství. Vím, že vzdělávání pedagogů u nás nejvíce chybí
praxe – praktický výcvik. A to je hlavní předností projektu Učitele naživo. Zároveň vede studenty k profesionalitě, jejíž nedílnou součástí je pokora, sebereflexe, cílená práce na sobě.

Co mě baví

Mám radost vždy, když se setkám s vnitřně svobodnými lidmi a mohu s nimi pobývat, pracovat, diskutovat… Radost mi dělá jakýkoli proces společné tvorby. Ať už je to divadlo, scénické čtení, interpretace poezie, umělecké tlumočení do Znakového jazyka nebo tvorba nových projektů s otevřeně smýšlejícími lidmi.

Zkušenosti a vzdělání

Vzdělání:

 • DAMU Praha – produkce
 • Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR
 • Výcvik v drogovém poradenství
 • Rozhovor – nástroj pomoci
 • Sociálně psychologický výcvik
 • Lektorské dovednosti
 • Telefonická krizová intervence
 • Mentoring

Zkušenosti:

 • Soukromé osmileté gymnázium – učitelka OSV, poradce, mentor
 • PF ZČU – odborný asistent
 • Lektorka DoTo – osobnostní a sociální výchova
 • Konzultant na Lince pro rodinu a školu
 • Lektorka projektu Minimalizace šikany
 • Soukromá praxe – poradenství, terapie
 • Lektorka probačního programu pro mladistvé delikventy
 • OSVČ – lektorka - Témata lektorovaných seminářů: komunikace v týmu, týmová spolupráce, vedení rozhovoru, komunikace v náročných situacích, mentoring ve školství, vedení třídnických hodin, práce se skupinou, dynamika skupiny, drogové poradenství, poradenství x terapie, profesní hranice a další témata „na míru“