Tisková zpráva: Odstartovali jsme unikátní výcvik pro budoucí učitele

Tisková zpráva Nadace Depositum Bonum

28. března 2017, Praha

Stát se dobrým učitelem pomůže studentům projekt Učitel naživo

Symbolicky na Den učitelů a v den výročí 425 let od narození Jana Amose Komenského startuje unikátní výcvik pro budoucí učitele: program Učitel naživo. Výcvik sestává ze 750 hodin výuky z nichž polovina je intenzivní praxe, druhá polovina je sdílení zkušenosti a trénink v komunitě zapálených. Program vznikl na půdě Nadace Depositum Bonum a ve spolupráci se skupinou Duhovka Group.

„Trénink je zaměřený na rozvoj osobnosti pedagoga, schopnost vytvářet a udržovat vztahy založené na důvěře a respektu, pedagogiku orientovanou na dítě a reflektivní dovednosti. Výcvik je inspirován ověřenými zahraničními programy,” potvrzuje Jan Straka, projektový manažer Nadace Depositum Bonum. Na jeho vývoji a produkci se podílí tým špičkových odborníků, inovátorů a lidí z praxe.

„Učitelem naživo navazujeme na náš dřívější projekt Tandemy. V něm jsme dva školní roky testovali princip párové výuky, kdy hodiny vedl po celý školní rok tandem učitel - asistent/student. Ověřili jsme si tak, jak vysokou přidanou hodnotu má pro budoucí učitele dlouhodobá reflektovaná praxe ve školách a co jsou některé z klíčových problémů, se kterými se potýkají budoucí i stávající učitelé," vysvětluje Jan Straka.

Nadace projekt Tandemy v létě 2015 trasformovala do pilotního projektu Učitel naživo. Od září 2016 běží pilotní jednoletý výcvik studentů, který bude pokračovat druhým během od školního roku 2017/2018. Učitel naživo vzniká v rámci laboratoře, jejímž cílem je vyvíjet inovativní učitelské kvalifikační programy, pilotně je testovat a poskytovat dál dalším vzdělávacím institucím jako know-how. S tím pomáhá i expertní rada složená z předních odborníků na vzdělávání učitelů z různých institucí.

“Program Učitel naživo vede studenty k uvědomění, že v první řadě si oni sami mají v hlavě srovnat, proč vlastně učí, jaký je jejich učební styl, v čem jsou již teď dobří a v čem na sobě potřebují pracovat. Všechno toto pak společně sdílí ve skupině a navzájem se od sebe učí. Odborné znalosti jsou pak nadstavbou na tuto základní lidskou platformu,” doplňuje Tomáš Janeček, podnikatel, filantrop a předseda představenstva Duhovka Group, která projekt spolurealizuje.

„Jsem moc vděčná za příležitost vyzkoušet si roli učitele/průvodce bez toho, aniž bych musela okamžitě opustit zaměstnání, ve kterém pracuji již dlouho. Přejít do školství si přeji již dlouho. Proto jsem velmi ráda za tuto roční zkušenost, během které mohu načerpat inspiraci, nápady, rady, znalosti od kvalitních učitelů a lektorů. Je skvělé udělat si představu o tom, co všechno učitelství obnáší, o různých typech škol, o tom, jestli člověk vůbec má na to stát se dobrým učitelem,” hodnotí přínosy výcviku Marie Bukovjanová, studentka pilotního ročníku.

Nadace Depositum Bonum

Nadaci Depositum Bonum založila v roce 2012 Česká spořitelna, aby pečovala o mimořádný výnos ze zrušených anonymních vkladních knížek. Posláním Nadace Depositum Bonum je podporovat vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Ve svých aktivitách se Nadace spolu se sesterskou Nadací České spořitelny zaměřuje zejména na vývoj a podporu systémových inovací v sociálním podnikání a ve vzdělávání.

Kontakt pro média:

Pavla Chlebounová
Public Relations
E-mail: pavla.chlebounova@ucitelnazivo.cz
tel.: 725 992 047

www.ucitelnazivo.cz


Více také na www.učitelnazivo.cz nebo na fcb Učitel naživo nebo www.nadacedb.cz a www.nadacecs.cz