Pedagogický leadership a Ředitel naživo na konferenci Aspen Institute

Role ředitelů ve vzdělávání a pedagogický leadership byly tématem jednoho z panelů výroční konference KAM KRÁČÍŠ ČESKO/EVROPO 2021, kterou pořádal Aspen Institute Central Europe. Diskusi uvedl videopříspěvek, v němž svůj pohled na ředitelskou profesi představil Libor Pospíšil, manažer našeho rozvojového programu pro vedení škol Ředitel naživo. O Řediteli naživo se v panelu hovořilo opakovaně. Naši spolupráci s Národním pedagogickým instutem ČR (NPI ČR) zmínil jeho ředitel Ivo Jupa. Na svou účast v programu Ředitel naživo vzpomínal Jiří Vymětal, ředitel ZŠ a MŠ Svatoplukova v Olomouci.

Libor Pospíšil poukázal na to, že snížení administrativní zátěže ředitelů není samospásné. "Věřím, že odbřemenit ředitele od administrativní zátěže, je rozhodně potřeba, ale určitě to nestačí pro to, aby se výrazně posunula kvalita škol a výuky v nich. Spíš je to základ. Potřebujeme začít přemýšlet o roli ředitele jinak než doposud. Jako o člověku, který především rozumí tomu, jak vypadá kvalitní výuka, umí vést lidi jako skutečný lídr a otevřeně se učí společně s ostatními," uvedl.

Ředitel NPI ČR Ivo Jupa v diskusi poukázal na to, že posílit u ředitelů zaměření na výuku lze nastavením kvalifikačních programů. Zmínil při tom nedávno podepsané memorandum o spolupráci mezi NPI ČR, ministerstvem školství a naší organizací. Jeho cílem je otestovat a systémově ukotvit nový vzdělávací program pro ředitele, který klade důraz na schpnosti pedagogického leadershipu.

Jedním z témat, jimiž se panelisté zabývali, byla chybějící podpora pro ředitele. Jiří Vymětal poznamenal, že ve svých ředitelských začátcích by ocenil pomoc zkušenějšího uvádějícího ředitele, který by mu pomohl se zorientovat v nové roli. Užitečná podle něj je i spolupráce mezi řediteli z různých škol, kterou zažil v programu Ředitel naživo.

"Ředitel naživo mi velmi pomohl. Nejen v tom, že jsem pracoval na svých měkkých dovednostech, ale v tom, že jsme vytvořili velkou partu, kde si můžeme vzájemně sdílet, vzájemně se navštěvovat, vzájemně se inspirovat," popsal svou zkušenost.

Záznam celé diskuse, v níž vystoupili Naděžda Eretová (šéfredaktorka redakce Řízení školy), Ivo Jupa (ředitel Národního pedagogického institutu ČR), Daniel Prokop (PAQ Research), Jiří Vymětal (ředitel ZŠ a MŠ Svatoplukova, Olomouc / vítěz ankety Ředitel roku 2018/19) a Renáta Zajíčková (poslankyně a starostka Prahy 5) najdete zde.