Martin Kozel: Přáli bychom si, aby příští rok byl méně o covidu a více o dětech

Méně starostí s covidem a více pozornosti dětem a jejich učení by si pro české školství v příštím roce přál ředitel organizace Učitel naživo Martin Kozel, V hodnocení loňského roku upozornil na negativní dopady covidové pandemie na duševní zdraví učitelů i dětí. Pozitivním signálem jsou podle něj plány na změny ve vzdělávání učitelů a ředitelů i příslib kontinutity vzdělávací politky z úst nového ministra školství.

"Uplynulý rok byl pro školství znovu hlavně o tom, jak se školy zvládnou popasovat s covidem. Na distanční výuku i na aktuální hybridní formy vyučování se všichni zvládli nějak adaptovat, protože zkrátka není jiná možnost, ale ta cena, kterou platíme, je obrovská.

Z dat České školní inspekce, agentury PAQ Research i dalších institucí vidíme, že dopady uzavření škol, nejsou tolik o zmeškaném učivu, jako o ztrátě sociálních vazeb, motivace k učení nebo o duševním zdraví - a to u dětí i učitelů. U třetiny učitelů vedlo dlouhé období distanční výuky k projevům depresivních onemocnění víc než u běžné populace, což je jasným potvrzením toho, jak velká zátěž na školy padla.

Navzdory tomu máme i důvody k radosti. Začala se naplňovat vzdělávací Strategie 2030+, nastupující ministr školství slibuje pokračovat v nastaveném reformním kurzu a chce zachovat otevřenou komunikaci s odbornou veřejností a školami.

Zásadní pro zlepšení českých škol je dostatek skvělých učitelů a ředitelů. A v tomto ohledu se letos prolomily ledy - konečně se zaměřuje pozornost na vzdělávání učitelů a ředitelů. Memorandum o reformě pregraduální přípravy učitelů uzavřené mezi ministerstvem školství a fakultami vzdělávajícími učitele stanovuje kroky, které mají za cíl poskytnout budoucím učitelům to nejlepší možné vzdělání. Do přípravy ředitelů se díky spolupráci Národního pedagogického institutu s programem Ředitel naživo a ministerstvem školství od příštího roku dostane důraz na pedagogické vedení školy.

Do příštího roku bychom si přáli, aby se učitelé a ředitelé mohli znovu naplno věnovat dětem a jejich učení a ubylo jim starostí s covidem-19. Rádi bychom viděli novelu zákona o pedagogických pracovnících, která zavede do systému přípravy učitelů provázejícího učitele, bude obsahovat garanci stabilních platů a zajistí systémové financování podpůrných profesí jako jsou školní psychologové.

A nakonec, aby vzdělávací politika neztratila z centra zájmu děti, jejich učitele a ředitele a abychom všechny kroky a opatření dělali s jasným cílem pomoci jim v jejich krásné a velmi důležité práci."