Kvalitní praxe či systémová podpora ředitelů. Co letos musí stihnout MŠMT

Ve svém programovém prohlášení se vláda zavázala v oblasti školství k řadě úkolů, a přestože se jí některé do konce volebního období splnit pravděpodobně nepodaří, je nutné pokračovat ve změnách, které začala v minulých dvou letech. Organizace Učitel naživo vybrala tři body, které je potřeba dořešit ještě letos, jelikož následující rok bude zkrácený sněmovními volbami. 

Podle průzkumu společnosti Scio do školství nechce nastoupit až polovina všech studentů učitelství, důvodem je mimo jiné i nedostatek zkušeností a znalostí pro práci ve třídě či nekvalitní podpora ze strany provázejícího učitele –⁠⁠⁠⁠⁠ kantora, jenž na praxích mentoruje studenty učitelství. K otočení trendu má pomoct již dva roky probíhající reforma přípravy učitelů. Jde o nejvýznamnější reformu v oblasti přípravy učitelů tak, abychom v Česku každý rok připravovali dostatek nových a kvalitních učitelů a učitelek.

Vzdělávání budoucích kantorů, které probíhá téměř na 40 fakultách napříč Českou republikou, je třeba více zaměřit na to, aby děti ve školách získávaly kompetence potřebné pro občanský, profesní a osobní život. A také docházelo ke snižování nerovností v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a rozvíjel se naplno potenciál všech dětí. Stěžejní je implementovat do praxe na podzim představený kompetenční rámec absolventů učitelství, jehož prostřednictvím stát skrz osmnáct kompetencí sahajících od oboru a jeho výuky, přes pedagogiku, psychologii, spolupráci až po profesní sebepojetí, říká, co všechno mají učitelé a učitelky umět. Podílet se na tom bude i ministerstvo, které plánuje konkrétní kroky, jak rámec začlenit, aby byl pro fakulty připravující učitele závazný. V této oblasti musí primárně dojít ke změně rámcových požadavků na učitelské studijní programy, kterými se řídí akreditace těchto programů.

V červnu minulého roku došlo k ukotvení provázejících učitelů v zákoně o pedagogických pracovnících. Pro systémovou podporu dané pozice, která má značný vliv na to, co si studenti učitelství z praxí odnesou, je ale potřeba, aby byla schválena taktéž v novele školského zákona. V tuto chvíli se systém podpory provázejících učitelů na vybraných školách pokusně ověřuje. "Provázející učitelé byli dlouho přehlíženi, přestože mají zásadní vliv na kvalitu praktické přípravy budoucích učitelů. Mám radost, že se to teď mění a jejich podpoření je na dosah," říká Anna Francová z Advokačního týmu Učitele naživo. Dané opatření je možné vnímat také jako zárodek kariérního systému učitelů, který na ministerstvu připravuje náměstek Jiří Nantl.

Učitelé jsou hlavní hybnou silou ve vztahu ke vzdělávání dětí, ke své práci ale potřebují kvalitní oporu vedení školy. "Ředitelé mají klíčový vliv na to, co se ve školách odehrává, v českém kontextu na jejich bedrech leží odpovědnost za většinu rozhodnutí týkajících se učení ve škole," říká Nicole Martincová z Advokačního týmu Učitele naživo. Dodává, že přestože by se mohlo zdát, že stát se ředitelem školy je prestižní záležitost, hlásí se na danou pozici v průměru pouze dva uchazeči. U 40 procent konkurzů na vedoucího pracovníka školy se podle statistik České školní inspekce  k pohovoru dostavil jediný uchazeč.

Důvodem je i málo času na pedagogické vedení kvůli administrativním a provozním záležitostem. Mnoho skvělých učitelů s potenciálem táhnout školu z pozice lídra se dnes na vedoucí pozici ani nepřihlásí, protože nechtějí vyměnit děti za razítka. Kromě toho čeští ředitelé pociťují, že oproti svým evropským kolegům nejsou dostatečně vzděláváni v oblasti pedagogického leadershipu, což hodnotí jako jednu z překážek pro výkon profese. Ve funkci pak ředitelé často nedostávají zpětnou vazbu, protože zřizovatelé jejich práci mnohdy nerozumí. 

Ministerstvo školství by proto v nadcházejícím období mělo pokračovat ve zkvalitňování podpory ředitelů a také obsahu kvalifikačního studia, jakým je například Lídr školy. S individuální pomocí pedagogickým lídrům i sdílením dobré praxe mezi jednotlivými školami by pak mohl pomoct Střední článek podpory vedení škol, který MŠMT spustilo v září loňského roku.


Kontakt pro média:

Tomáš Matoušek | tomas.matousek@ucitelnazivo.cz | 604 730 130