Future Edu: Učitel naživo v odborných panelech i publiku

Stali jsem se partnery druhého ročníku konference Future Edu, která chce přispět k formulování vize českého vzdělávacího systému sdílením lokálních příkladů dobré praxe, diskusí mezi klíčovými institucemi a stakeholdery a také diskusí o globálních trendech ve vzdělávání. V odborných panelech nás reprezentovali Ondřej Neumajer a Alexis Katakalidis, zatímco v publiku čerpaly inspiraci vyslankyně z týmů Advokacie a Marketingu a PR. 

Podrobnosti o konferenci najdete na webu www.futureedu.cz.