Co má umět učitel? MŠMT představilo kompetenční rámec

Ministerstvo školství představilo kompetenční rámec absolventa učitelství. Dokument popisuje 14 profesních dovedností, jimiž má být vybaven každý, kdo absolvuje vzdělávací program vedoucí ke kvalifikaci učitel/učitelka. Do 16. dubna 2023 je možné podat k materiálu připomínky. Ředitel organizace Učitel naživo Martin Kozel oceňuje, že ministerstvo ve spolupráci s fakultami pokračuje v reformě vzdělávání učitelů.  

„Ministerstvo školství dělá důležitý krok směrem k tomu, aby byl jasně definovaný standard toho, co mají umět absolventi učitelských oborů. Dosud totiž na centrální úrovni neexistoval. V kompetenčním rámci absolventa nechybí očekávatelné dovednosti, tedy že učitel musí rozumět svém oboru a umět vést výuku s ohledem na různé potřeby žáků. Zaznívají však i věci, na které si mnozí vzpomněli až v dramatických letech covidové pandemie a intenzivně je vidíme i nyní při sdílení zkušeností s využitím umělé inteligence ve výuce - totiž, že součástí učitelské práce je i další vzdělávání a rozvoj nebo spolupráce s kolegy. 

Kompetenční rámec je podstatný i vzhledem k aktuální diskusi o platech učitelů nebo kvalifikaci pro výkon učitelského povolání. Jasně totiž říká, co má učitel umět, co má ve vztahu k dětem a jejich vzdělávání plnit, a můžeme si tak celkem jasně odpovědět na otázku, kdo některé z těch stanovených podmínek nesplňuje.  

Třetím zásadním momentem je to, že kompetenční rámec a celá reforma vzdělávání učitelů vzniká ve spolupráci s pedagogickými fakultami a dalšími fakultami vzdělávajícími učitele. Bez zapojení fakult a dostatečné podpory pro ně reforma nemůže uspět. Pozitivní je i to, že ministerstvo otevírá opravdu širokou veřejnou diskusi a umožňuje připomínkování návrhu.“