Mentorka

Jiřina Sněhotová

V projektu Učitel naživo působím jako mentorka na podpůrných setkáních během praxí studentů. Podílím se na vývoji obsahové stránky projektu v rámci pravidelných setkáních mentorů.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Myšlenka Učitele naživo podpořit studenty při praxích mě velmi oslovila jak svým obsahem, tak odvahou dělat věci jinak. Přímou reflexí klíčových vzdělávacích procesů studenti získávají množství podnětů na cestě ke stanoveným cílům. Díky tomu mohou účinně rozvíjet svůj pedagogický potenciál a podporovat i potenciál žáků. Denně přicházíme do situací, které nám nabízí podněty k rozvoji a je jen na nás, jak je dokážeme reflektovat a následně aplikovat v reálném chování a jednání. Tento projekt nabízí prostor pro rozvoj a vzdělávání pro všechny zúčastněné a podporuje partnerství studentů s provázejícími učiteli, žáky i průvodcem.

Co mi dělá radost?

Mám radost z procházek a pobytů v přírodě, z milých posezení s rodinou a přáteli, z cestovatelských a gastronomických zážitků, z dobře odvedené práce, ze zajímavých příležitostí, z efektivního načasování, z toho, když naleznu konstruktivní řešení v komplexní situaci, nebo když s ostatními sdílíme cenné zkušenosti, a mnoho dalšího…

Zkušenosti a vzdělání

  • Studium jednooborové psychologie na FF UK v Praze
  • Přes 12 let praxe v oblasti akademicky i profesionálně personální psychologie a vzdělávání druhých
  • Zkušenosti z několika českých i zahraničních konzultantských společnostech a postgraduálního studia jako lektor v oblasti psychologické metodologie a psychologie osobnosti
  • Psychologické poradenství, koučování, tréninky “měkkých” dovedností, skupinové facilitace, psychologické testování, zpětné vazby a interpretace, zaměstnanecké průzkumy a různé psychometrické analýzy
  • Spolupráce na projektu LAMS – Lektoři a mentoři do škol, NÚV
  • Vytváření a spolupodílení se na vývoji několika standardizovaných psychologických metod – Dotazník typologie osobnosti GPOP, Dotazník psychosociálního klimatu v porodnicích a na oddělení šestinedělí KLI-P, Dotazník motivace k výkonu LMI, Inventář poruch a stylů osobnosti PSSI aj.