Lektorka

Hana Košťálová

V projektu Učitel naživo pracuji jako lektor a jsem také členem expertní rady. Mimo Učitele naživo pak vedu jako programová ředitelka projekt Pomáháme školám k úspěchu. Zadavatelem projektu je The Kellner Family Foundation, rodinná nadace manželů Kellnerových. Projekt spolupracuje s veřejnými základními školami, s nimiž nás spojuje vize dobré školy, v níž se každý žák učí naplno a s radostí. V PŠÚ dále pečuji o dílčí projekt zaměřený na čtenářství.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Pudí mě k tomu čirá zvědavost. Ve svém věku jsem viděla už kde co. Učitel naživo je jedinečný projekt, jak tím, o co usiluje, tak tím, jaký odborný a realizační tým se v něm sešel. Není divu, že také zapojení studenti jsou očividně osobnosti. Mohou být pro leckterého žáka právě tím učitelem, který významně ovlivní jeho život. Program RWCT i můj současný mateřský projekt PŠÚ se zabývají učiteli v praxi. Láká mě proto pozorovat aspoň zpovzdálí, čeho se dá dosáhnout na poli přípravy budoucích učitelů, když se vytvoří podmínky pro smysluplné vzdělávání. Kromě toho z projektu UnŽ přímo sálá energie, nadšení a týmový duch, a tomu se dá stěží odolat.

Co mi dělá radost?

Zvláštní potěšení mi přináší práce ve čtenářském týmu PŠÚ. Vedle toho se raduji z učitelského blogu své dcery stejně jako z toho, jak vyučuje. Hodně s dětmi píše a mám dojem, že se jí daří díky psaní děti vtáhnout do učení. A mám radost z toho, že syn nejen vystudoval vysokou školu, ale i se tam lecčemus důležitému naučil.

Zkušenosti a vzdělání

Původem jsem učitelka češtiny a pedagogiky, vystudovala jsem FF UK Praha. Praxi jsem získala na SPgŠ a na ZŠ. Od roku 1997 jsem koordinovala v ČR mezinárodní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Reading and Writing for Critical Thinking). V roce 2000 jsem se stala jeho lektorkou a certifikátorkou. Díky programu jsem měla možnost srovnávat řadu let vzdělávání v ČR a v jiných zemích. Průběžně jsem v uplynulých letech spolupracovala v řadě projektů různých institucí a organizací, externě jsem vyučovala na PedF UK, dlouhodobě spolupracuji s VŠE v kurzech pro doktorandy. Spoluzakládala jsem časopis Kritické listy, nyní v PŠÚ časopis Kritická gramotnost.

Ocenění

Hana obdržela od ministra školství Roberta Plagy medaili MŠMT II. stupně, která je udělována za významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, za dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.