Učitelé na cestách: Exkurze po zahraničních školách

Na konci března navštívili pilotní studenti výcviku Učitele naživo a účastníci z řad učitelů a ředitelů škol tři zahraniční školy: Lorentz School v holandském městě Hilversum, Athénée Royal Prince Baudouin v belgickém Marchin a londýnskou Ashley Primary School. Studenti přijeli plni zážitků a nových inspirací. Během 4 denní cesty najeli téměř 2.500 km. Co by se podle studentů dalo nebo mohlo z navštívených zahraničních škol přenést do českého školství?

Inspirace na Ashley Primary School, Velká Británie: Důvěra v děti

Den na anglické škole jsme začali kreslením mandal, na kterých nám nadšený pan ředitel ukázal propojení geometrie s přírodou a vysvětlil celkový koncept školy založený na harmonických vztazích napříč celým životem školy. Během dne jsme měli možnost seznámit se s konkrétními příklady života dětí ve škole. Děti tráví přestávky venku na hřišti. Viděli jsme je hrát fotbal, skákat přes švihadlo, chodit na chůdách, pobíhat a hrát různé pohybové hry, povídat si. Při návštěvě třídy nám pan učitel vysvětlil aktuální třídní projekt, na kterém jsme mohli vidět propojení jednotlivých předmětů.

Školou nás provázela dvojice dětí z nejvyššího ročníku, byli to šesťáci. Při prohlídce pozemků školy nám děti vysvětlovaly, jak pěstují zeleninu, starají se o zvířata a pozorují vztahy a cykly v přírodě. Děti byly při provázení vstřícné a otevřené. O škole mluvily s nadšením a zápalem. Také jsme se dozvěděli, že se děti aktivně účastní chodu školy, například za peníze vybrané na školním jarmarku koupily prolézačku na školní hřiště, každý jednotlivý ročník se také stará o jednu oblast ve škole – úklid, recyklace, šetření energie.

Učivo vychází z toho, co děti vidí okolo sebe. Nejdříve se učí o bezprostředním okolí, popisují, co se děje v přírodě, jak to souvisí s jinými přírodními jevy i s kulturou. Výuka probíhá podle důkladně vypracovaných několikaměsíčních plánů, ve kterých se propojují různé předměty. Každý týden je ve škole stanovena otázka, která se objevuje ve všem, co se ten týden děti učí. Výuka probíhá v tematických blocích. Například když se děti učí o vesmíru, začnou s dekorací třídy. Z různých materiálů vytvoří planety, kterými si učebnu vyzdobí. Celou dobu se pak učí v tematicky vyzdobeném prostředí. Model sluneční soustavy děti vytvořily ve výtvarné výchově, v dějepise si povídaly o bájích a pověstech o planetách a souhvězdích.

Ashley School je uznávána jako jedna z nejlepších světových ekoškol. V roce 2009 obdržela například mezinárodně uznávanou cenu Ashden Award za vynikající práci v oblasti úspor energie v rámci celoškolního vzdělávacího programu za udržitelnost. Celou školu spojuje jednotná koncepce založená na propojování a vytváření souvislostí. Koncepci vytvořil ředitel školy, který se inspiroval v knize Harmony od prince Charlese. Školní motto zní "We are school where we love to learn and we learn to love" ("Jsme škola, kde milujeme učení a kde se učíme milovat").

V zeměpise se učí o Sluneční soustavě a jednotlivých planetách, pak přejdou na praktické využití sluneční energie. V biologii děti probíraly důležitost fotosyntézy a sluneční energie pro život na Zemi. Děti pod vedením učitele diskutují o problémech s využitím sluneční energie z různých úhlů pohledu. Dostávají technická vysvětlení i praktické ukázky – ve škole využívají sluneční kolektory. Zabývají se tím, jak stát podporuje výrobu sluneční energie a k jakým změnám v této podpoře došlo, například že stát podporu sluneční energie omezil. V občanské výchově pak píší dopis místnímu politikovi ohledně problému s výkupem solární energie od školy. V hodině angličtiny zase píší politikům dopis s argumenty, proč by stát měl využívání sluneční energie podpořit.

V jiné hodině jsme viděli, že děti si samy vyhodnocují práci a pokrok. Do připravených formulářů si každý sám odpovídal na otázky – Co jsem se naučil? V čem jsem se zlepšil? Na čem potřebuji dále pracovat?

Kladli jsme si otázku, co bychom se od této školy mohli naučit. K propojování předmětů je zapotřebí, aby spolupracovali jednotliví učitelé různých předmětů, což se může zdát jako těžký úkol, ale každý malinkatý krůček může být začátek pozitivní změny. Velice dobře si lze představit propojení biologie či jiného předmětu s výtvarnou i hudební výchovou. Řekněme, že se v zeměpise učíme o vodstvu, v biologii učíme o vodních ekosystémech, ve fyzice o vlastnostech vody, ve výtvarné výchově budeme vodu ztvárňovat různými způsoby, v hudební výchově můžeme probírat Smetanovu Vltavu, v češtině můžeme psát esej o významu vody pro člověka. Konečným výstupem může být společný plakát, ve kterém děti propojí vše, co se o vodě naučily. Plakát se pak využije k výzdobě školy.

Redakčně kráceno.

  • Celý text článku pojednávající o dalších navštívených školách naleznete v PDF zde.
  • Prezentaci o exkurzi naleznete v PDF zde.