Učitel naživo se připojil k projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+

Organizace Učitel naživo se připojila k projektu Partnerství 2030+, jehož cílem je aktivně přispět k naplnění cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030, kterou připravilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Projekt vznikl na platformě Stálé konference asociací ve vzdělávání, z. s. (SKAV).

Prvotní úsilí směřuje k zavedení tzv. středního článku v regionálním školství a k podpoře komplexního rozvoje dětí a uplatnění jejich potenciálu v osobním, profesním i občanském životě

Spoluředitel Učitele naživo Martin Kozel při slavnostním podpisu připomněl, že kromě vzdělávacího programu pro budoucí učitele organizace pracuje také na rozvoji pedagogického leadershipu ředitelů.

„Zabýváme se tím, jak podporovat ředitele a zajistit, aby se jim dostalo kvalitní podpory a vedení. Od středního článku si slibujeme, že právě toto může do vzdělávacího systému přinést,“ řekl. „Mám také radost, že cíle naší spolupráce se vztahují k dětem, protože právě o dětech vzdělávání je,“ dodal.

Podpisem Memoranda Partnerství pro vzdělávání 2030+ se k sedmi zakládajícím členům připojilo dalších sedm organizací.


Podrobnější informace i celý text Memoranda jsou dostupné na webových stránkách projektu.