Expert

Blanka Pravdová

Stojím tak trochu v pozadí, ale až budeme jednou dávat dohromady dějiny projektu Učitel naživo, můžu sepsat hned několik kapitol. Třeba tu, jak jsme přibíjeli na vrata stodoly první učební plán tehdy ještě bezejmenného programu…

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Člověk má žít tak, aby – až tady jednou nebude – byl svět i jeho zásluhou o něco lepší. A moje předchozí zkušenosti i moje intuice říkají, že tudy vede cesta.

Co mi dělá radost?

Čím dál víc mi dělá radost, když se lidem kolem mě daří a mohou dělat to, k čemu mají talent a co jim přináší uspokojení. Vím, že u učitele to může působit jako klišé, ale nejvíc mě těší, když mohu lidem na této cestě pomáhat. Otevírat diskuse o věcech, nad nimiž se ještě nezamýšleli, klást otázky, které si ještě nepoložili, pomáhat v porozumění sobě samým, ukazovat směr, učit je tomu, s čím ještě nemají zkušenost.

Zkušenosti a vzdělání

 • 1988–1993 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. a 3. stupeň, český jazyk, občanská výchova a základy společenských věd
 • 2009–2015 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Doktorský studijní program Pedagogika, obor pedagogika
 • 1994–2011 Soukromé šestileté gymnázium v Ostravě – Učitel předmětů český jazyk a literatura, základy společenských věd, občanská výchova, společensko-vědní seminář, mediální výchova; třídní učitel; fakultní učitel Ostravské univerzity; koordinátor školního vzdělávacího programu; výchovný poradce; preventista sociálně-patologických jevů; interní auditor ISO
 • 2011–2012 První obnovené reálné gymnázium Ostrava – Učitel předmětů český jazyk a literatura, občanská výchova, kořeny evropské kultury; třídní učitel
 • Vedoucí Divadelního klubu na Prvním obnoveném reálném gymnáziu Ostrava
 • 2012–dosud Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, katedra pedagogiky – koordinátorka inovace učitelských praxí na PdF MU; zástupkyně vedoucího katedry; vyučující předmětů: seminář z teorie a metodiky výchovy, pedagogická komunikace, seminář k učitelské praxi, aplikace pedagogiky, školní pedagogika, výchova v práci učitele
 • 2013 Spoluřešitelka projektu Učitel v teorii a praxi, PdF MU
 • 2013–2014 Spoluřešitelka projektu Systémová podpora trvalého profesního rozvoje pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na jižní Moravě – Educoland, PdF MU
 • 2013–2016 Spoluřešitelka projektu Osvojování tacitních znalostí studenty učitelství v průběhu jejich pedagogické praxe, PdF MU
 • 2014 Spoluřešitelka projektu Znalostní báze učitelství a její reflexe, PdF MU
 • Autorka a lektorka vzdělávacího programu pro cvičné učitele, PdF MU
 • Autorka monografie Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství, PdF MU
 • 2015 Spoluřešitelka projektu Determinanty účinnosti učitelských praxí, PdF MU
 • 2014–dosud Učitel naživo, Nadace Depositum Bonum – Spoluautor projektu Učitel naživo