Expert

Vít Beran

S projektem Učitel naživo spolupracuji na dvou úrovních. Jednak jako člen širší pracovní skupiny připravující projekt a jako ředitel školy, která s párovou – tandemovou – výukou má zkušenosti a kde řada učitelů je učitelskými lídry, kteří jsou schopni symetricky podporovat své kolegy a tím i efektivně spolupracovat se studenty v rámci jejich stáže ve škole. Zkušenosti ze stáží studentů mohou ovlivnit přípravu dalších stáží studentů, podporu učitelům mentorům a vedení škol, které mohou výrazně ovlivnit kulturu školy podporující vzájemnost pedagogů a spolupráci.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Jako fakultní škola spolupracujeme mnoho let s vysokoškolskými učiteli připravujícími budoucí učitele a jejich studenty přijímáme na různé typy praxí. Někteří ze studentů se ještě v době studia zapojují do práce ve škole jako dobrovolní asistenti, jako asistenti pedagoga či jako pároví učitelé. Právě u těchto studentů si uvědomuji, jak dlouhodobá a intenzivní spolupráce s kvalitními pedagogy velmi ovlivní pedagogické dovednosti každého z nich. Je skvělé, že projekt Učitele naživo umožní studentům v průběhu studia být ve škole, ve výuce, spolupracovat s pedagogy. Je velmi užitečné, že jejich řízená praxe má svůj vysokoškolský rozměr v rámci studijních dní, soustředění a stáží a svůj školní rozměr, kdy společně s pedagogy ve škole je dbáno na to, aby práci s dětmi Společně plánovali – Společně vedli – Společně vyhodnocovali dopad svého učení na žáky. Je skvělé, že prožijí všední školní radosti i starosti, projekty, suplování, třídnické hodiny…, ale i společné vzdělávání s pedagogy školy. V tomto vidím velikou užitečnost pro budoucnost kvalitní učitelské práce, kvalitního vzdělávání. Proto jsem rád, že mohu být u toho.

Co mi dělá radost?

Že to, co dělám, mne baví … že život a práce ve škole stále přináší nové výzvy a že všechny zapadají do jednoho soukolí … že mohu být přitom … že stejně intenzivně a s radostí si se svými blízkými dokážu užívat chvíle volna v přírodě, doma.

Zkušenosti a vzdělání

 • od února 2007 ředitel Základní školy Kunratice, fakultní školy PedF a PřF UK v praze a pilotní-modelové školy projektu Pomáháme školám k úspěchu – škola je zařazena v síti SZU "Škola podporující zdraví" a je držitelem titulu "EKOŠKOLA"
 • od 1982 pedagog v ZŠ Libčická, Praze 8
 • od února 1992 ředitel Fakultní základní školy PedF UK v Praze v Táborské ulici
 • V osmdesátých letech vedení kabinetu biologie při Obvodním pedagogickém středisku v Praze 8
 • 1990–1992 předseda Oblastní rady ČMOS v Praze 8
 • od 1990 člen profesních asociací – Přátelé angažovaného učení, Asociace základního školství ČR a Asociace profese učitelství České republiky
 • Autor textů a publikací pedagogického čtení
 • Aktivní působení v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a při tvorbě, ověřování a dotváření projektů pro základní školství – bývalý dlouholetý člen redakční rady Učitelských listů a editor publikací Nakladatelství Dr. Josef Raabe
 • Spolupráce na pilotáži národních projektů Koordinátor a Autoevaluace
 • Od 2009 člen expertní rady projektu Pomáháme školám k úspěchu
 • Člen poradního sboru ministryně školství
 • Pravidelné přijímání studentů na stáže pro funkční studium a studium Školního managementu
 • Absolvent VŠZ v Praze, obor ZOO
 • Pedagogické vzdělání – doplňkové studium pro učitele odborných předmětů na katedře pedagogiky VŠZ v Praze a na PřF UK v Praze a rozšiřující studium k vyučování odborného předmětu OŽP pro školy II. a III. cyklu oboru Ochrana životního prostředí a dále doplňkové studium oboru Biologie zaměřené na přípravu učitelů střední školy a druhého stupně základní školy
 • Doplnění studia v oblasti školního řízení – studium na PedF UK v Praze, obor Školní řízení a specializační studium Management vzdělávání
 • Je ženatý, má čtyři děti. Má rád přírodu a turistiku. Je organizátorem prázdninových lyžařských a vodáckých táborů.
 • Kulturu školy ovlivňuje ředitel školy. Ředitelé musí rozlišovat kdy vést – podporovat rozvoj lidí z roviny vedení školy – a kdy vytvářet prostor pro “bezpečnou podporu”, tedy podporu mentor-učitel, respektive kolega-kolega. Je smutné, že zatím řada ředitelů škol si neuvědomuje význam kolegiální podpory ve své škole.
 • https://vimeo.com/193911777
 • https://www.youtube.com/watch?v=wJfJSd3PEb4
 • http://www.eduin.cz/clanky/vyuka-v-tandemu-ma-prinos-pro-deti-i-ucitele/