Evaluace – co ti Učitel naživo přináší?

20. březen 2017

Co se ti podařilo na sobě a svých dovednostech učitele zlepšit od začátku programu?

Na tuto otázku odpovídali studenti pilotního ročníku Učitele naživo v Evaluačním dotazníku po prvním semestru studia. Zde je v předstihu před vyhodnocením celého výcviku nahlédnutí do naší kuchyně a pár odpovědí:

„Určitě být na hodinách více v klidu, dát větší prostor žákům. určitě se zlepšila má schopnost vést hodiny nefrontálně, skupinově. Naše skupina mi také dává příležitost k reflexi pocitů, se kterými se ve škole střetávám-mám pocit, že mám díky tomu větší nadhled, větší schopnost adekvátně reagovat na problémové chování, případně si všimnout, kde konkrétně jsem udělala manažerskou chybu a jak ji napravit.
Mirka Dřínková

„Protože jsem předtím nikde neučila, tak asi úplně všechno. Před třídou už jsem uvolněná a svá, a to si myslím, že je pro začínajícího učitele velmi důležité.”
Jitka Majerová

„Komunikace s dětmi jako taková – naladění se na jejich notu, naslouchání, dávat dětem prostor. Tvorba aktivit a jejich smysluplné uspořádání a návaznost v hodině. Vytváření hodin, ve kterých pracují především děti. Učitel jen koriguje a pozoruje. Odproštění se od skutečnosti, že neznám všechno a je to normální. Přizpůsobení nároků na sebe sama. Už na sebe nejsem tak přísná.”
Marie Bukovjanová

„Jsem si jistější v projevu před třídou a nenechám se hned vyvést z míry nečekanou odpovědí, která není k tématu. Lépe zvládám monitorovat celou třídu a tolik se nezaměřovat na jednotlivce. Snažím se více používat pravidlo, že děti se nejvíc naučí navzájem a nechávat je tak vysvětlovat, kontrolovat, navzájem si pomáhat – mimo jiné mi to ušetří práci. Více si uvědomuji, že dětem musím dávat jasné pokyny, na které jsou zvyklé a pro mě nejsou automatické: otevři sešit, vynech řádek, napiš datum. Všímám si rozdílu mezi otevřenými a uzavřenými otázkami a snažím se používat ty otevřené, pokud je to jen možné. Snažím se s dětmi mluvit otevřeně a brát ohledy na jejich potřeby, pokud to nenarušuje průběh celé hodiny.”
Anna Panochová

This site uses cookies to provide better service, and traffic analysis. By using this website you agree.

OK