Evaluace – co ti Učitel naživo přináší?

Co se ti podařilo na sobě a svých dovednostech učitele zlepšit od začátku programu?

Na tuto otázku odpovídali studenti pilotního ročníku Učitele naživo v Evaluačním dotazníku po prvním semestru studia. Zde je v předstihu před vyhodnocením celého výcviku nahlédnutí do naší kuchyně a pár odpovědí:

„Určitě být na hodinách více v klidu, dát větší prostor žákům. určitě se zlepšila má schopnost vést hodiny nefrontálně, skupinově. Naše skupina mi také dává příležitost k reflexi pocitů, se kterými se ve škole střetávám-mám pocit, že mám díky tomu větší nadhled, větší schopnost adekvátně reagovat na problémové chování, případně si všimnout, kde konkrétně jsem udělala manažerskou chybu a jak ji napravit.
Mirka Dřínková

„Protože jsem předtím nikde neučila, tak asi úplně všechno. Před třídou už jsem uvolněná a svá, a to si myslím, že je pro začínajícího učitele velmi důležité.”
Jitka Majerová

„Komunikace s dětmi jako taková – naladění se na jejich notu, naslouchání, dávat dětem prostor. Tvorba aktivit a jejich smysluplné uspořádání a návaznost v hodině. Vytváření hodin, ve kterých pracují především děti. Učitel jen koriguje a pozoruje. Odproštění se od skutečnosti, že neznám všechno a je to normální. Přizpůsobení nároků na sebe sama. Už na sebe nejsem tak přísná.”
Marie Bukovjanová

„Jsem si jistější v projevu před třídou a nenechám se hned vyvést z míry nečekanou odpovědí, která není k tématu. Lépe zvládám monitorovat celou třídu a tolik se nezaměřovat na jednotlivce. Snažím se více používat pravidlo, že děti se nejvíc naučí navzájem a nechávat je tak vysvětlovat, kontrolovat, navzájem si pomáhat – mimo jiné mi to ušetří práci. Více si uvědomuji, že dětem musím dávat jasné pokyny, na které jsou zvyklé a pro mě nejsou automatické: otevři sešit, vynech řádek, napiš datum. Všímám si rozdílu mezi otevřenými a uzavřenými otázkami a snažím se používat ty otevřené, pokud je to jen možné. Snažím se s dětmi mluvit otevřeně a brát ohledy na jejich potřeby, pokud to nenarušuje průběh celé hodiny.”
Anna Panochová