Průvodce

Zuzana Kročáková

Dlouhodobě se věnuje zážitkové pedagogice, reflektivním technikám a dalším tématům z psychologie. Vedle průvodcování v Učiteli naživo působí také jako lektorka v Prázdninové škole Lipnice a učí na Pedagogické fakultě MU v Brně. Učila český jazyk, společenské vědy a psychologii na gymnáziu v Brně a na střední škole v USA.

Pracuji jako průvodce. To znamená, že ve spolupráci s ostatními průvodci tvořím a vedu program pro studenty. A protože jsem v Učiteli naživo ještě nová, hodně se učím a sbírám inspiraci.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Protože mi to dává hluboký smysl. Mám za to, že svět bude lepší místo k narození, pokud nám vzdělání pomůže najít a rozvinout, v čem jsme dobří a čím můžeme být užiteční ostatním. A dobří učitelé nám mohou pomoci najít naše talenty, inspirovat nás a povzbudit. A jak říká ve svém Ted Talk americká učitelka Rita Pierson, každé dítě potřebuje hrdinu, někoho, kdo v něj věří a kdo nad ním nikdy nezlomí hůl. A učitelé umějí být superhrdinové.

Co mi dělá radost?

Učení a učení se. Vášnivé debaty o učení, které vedeme s ostatními průvodci. Kurzy, které chystáme v Prázdninové škole Lipnice, a společenství kolem nich. Knížky. Náušnice. New York. A hlavní zdroj lásky, legrace, překvapení, zkušeností: moje rodina.

Zkušenosti a vzdělání

Podstatným zdrojem mého vzdělání a zkušeností je mé dlouholeté dobrovolnické působení v Prázdninové škole Lipnice. Naučila jsem se tu prohrávat, plánovat, přemýšlet o cílech a smyslu a hlavně vytvářet prostor a příležitosti pro učení se. Nasbírala jsem tu i většinu svých lektorských zkušeností, které přenáším do své práce v Učiteli naživo i na Masarykově univerzitě v Brně.

Zkušenosti

  • Lektor - Centrum rozvoje pedagogických kompetencí MUNI Brno - současnost
  • Vyučující - Pedagogická fakulta MUNI Brno, katedra psychologie, 2010 - současnost
  • Učitel psychologie a lektor osobnostního rozvoje - South Kent School, Connecticut, USA, 2016 - 2018
  • Lektor a instruktor - Prázdninová škola Lipnice - Outward Bound, metodické kurzy zážitkové pedagogiky, adaptační kurzy, kurzy rozvoje soft skills, rozvoj metodiky zážitkové pedagogiky, 2004 - současnost
  • Lektor - Hnutí Brontosaurus - rozvoj vedoucích v oblasti psychické bezpečnosti
  • Lektor firemního vzdělávání - Česká cesta s.r.o., 2011 - 2017
  • Lektor, hodnotitel a tvůrce úloh pro maturitní zkoušky z českého jazyka - CERMAT, 2009 - 2015
  • Vyučující psychologie - JAMU Brno, 2001 - 2006
  • Učitel ČJ a ZSV - Gymnáziu Globe, Brno, 2000 - 2009

vzdělání

Pedagogická fakulta MU v Brně, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, aprobace český jazyk – psychologie, 1994 – 1999