Učitelé a ředitelé jsou ve vzdělávání klíčoví aktéři.
Zaměřují se na ně volební programy?

Učitelé a ředitelé jsou nejblíže tomu, jak se odehrává vzdělávání žáků a studentů v českých školách. Ve volebních programech politických stran, které podle průzkumů mají šanci získat poslanecké mandáty, jsme proto hledali ty oblasti, které jsou pro učitele a ředitele relevantní. Celkové srovnání není kvůli formálním rozdílům ve zpracování programů snadné. Z pohledu analytického týmu organizace Učitel naživo v nich jednoznačně chybí detailnější plány v oblasti vzdělání a podpory učitelů.

„V celkovém srovnání vidíme, že všechny strany se ve svých programech zaměřují na učitele a ředitele, ale míra zpracování se napříč jednotlivými stranami liší. Některé programy hovoří spíše o cílech, jiné nabízejí i podrobnější řešení, jak cílů dosáhnout."

„Společně artikulovaných témat je málo, jedná se převážně o platy, které však nejsou tím hlavním způsobem, jak podporovat kvalitu učitelů a jejich dostatek. Témata, která jsou podle nás nejdůležitější, což je vzdělávání a podpora učitelů, v programech detailně zahrnutá nejsou."

Kateřina Konrádová, vedoucí Advokačního týmu Učitele naživo

V analýze volebních programů jsme se zaměřili na témata:

  • Vzdělávání budoucích učitelů

  • Začínající učitelé

  • Učitelé v praxi

  • Ředitelé

Srovnání naleznete v přehledné tabulce, kde buď přímo citujeme nebo parafrázujeme body volebních programů vybraných politických stran, které v dané oblasti navrhují nějaké řešení.

Vzdělávání budoucích učitelů

Oceňujeme důraz na praxi a samotné praktické kompetence budoucích učitelů v programech koalice SPOLU a politického hnutí Přísaha. Také se ztotožňujeme s PirSTANem, který poukazuje na potřebu profesně orientovaných programů na vysokých školách. V souvislosti s Domácími úkoly, bychom ale dodali, že nám v programech v oblasti vzdělávání učitelů chybí zmínka o potřebě legislativního ukotvení a podpoře klíčových provázejících učitelů.

Učitelé v praxi

Bohužel, jen dvě z politických stran (SPOLU a Přísaha) zmiňují ve svých programech potřebu podporovat začínající učitele, přičemž žádná strana tomu nevěnuje detailnější pozornost. Pro učitele v praxi je situace opačná. Každá strana přichází s opatřeními, jak jejich situaci vylepšit. Nejčastěji zmiňují růst platů, ale nejrozmanitější a nejkonkrétnější opatření přinášejí programy SPOLU, PirSTANu a ČSSD.

Podpora ředitelů

Všechny strany, kromě SPD, ve svých volebních programech prezentují více či méně konkrétní kroky související s odbřemeněním ředitelů škol od nadměrné administrativní zátěže. Opatření v této oblasti má obzvlášť propracované koalice PirSTAN, jejíž program nejdetailněji akcentuje také potřebu profesního rozvoje ředitelů v podobném duchu v jakém to je popsáno i v expertně zpracovaném Domácím úkolu 5.

V debatě Učitel pro 21. stolení k tématu řekli

„To, co tu chybí, a co pevně věřím, že se tu během následujících dvou let až tří let objeví, bez ohledu na to, kdo bude v čele ministerstva školství, je profil absolventa a standart učitele. Je nutný, musí být opakovaně evaluovaný, ne, že ho vystřelíme od stolu."

Robert Plaga
(ministr školství za ANO)

„Je potřeba alespoň částečně odbřemenit toho ředitele školy, aby skutečně mohl být lídrem pedagogického procesu, aby mohl pracovat s učiteli."

Marek Výborný
(KDU-ČSL)

„Významnou součástí úspěchu je podpora učitelů. Podpora vzdělávání ve všech fázích, během studia, když se dostanou do školy jako začínající učitelé i podpora během kariéry."

Martin Baxa
(ODS)

„Je úlohou ministra opakovaně říkat celé společnosti, že vzdělávání je priorita pro budoucnost nejen pro děti, ale že to je pro celou zemi. Nakonec i ekonomika na to zareaguje a dostaneme se tam, kde chceme ako národ být."

Daniel Mazur
(Česká pirátská strana)

„Hybatelem změn, po kterých je společenská poptávka, jsou ředitelé škol. Změnu mohou provést ředitelé a musíme jim pomoci."

Pavel Klíma
(TOP 09)

„Potřebujeme dostat ty nejlepší učitele ze ZŠ a SŠ jako odborné garanty (na pedagogické fakulty). Měl by existovat vztah mezi pedagogickou fakultou a provázejícím učitelem."

Petr Gazdík
(STAN)

„Nejnaléhavější je zajistit pro učitele a učitelky síť školních metodiků prevence, kteří budou mít více času na žáky, děti, studenty a na pomoc učitelům a učitelkám"

Kateřina Valachová
(ČSSD)

„Klíčový je učitel, který má mít podmínky takové, aby mohl učit a ne papírovat. Vzdělání, které ho připraví a plat, který odpovídá důležitosti tohoto povolání."

Marta Semelová
(KSČM)

„Jsme za to, aby byly podpůrné profese. Chceme jejich systémové financování. Asistenti pedagoga jsou nesporným přínosem, rozvázali ruce pedagogům, slouží nejen inkludovanému dítěti, ale i ostatním dětem."

Pavel Jelínek
(SPD)

Celou předvolební debatu se stranickými experty o potřebných změnách v přípravě učitelů si připomeňte zde.

Kontext

Již před pandemií:

50 %

Polovina učitelů byla přímo ohrožena syndromem vyhoření.

16 %

Učitelů cítilo, že si jejich práce společnost váží.

18 %

Učitelů se cítilo připraveno na výuku v prostředí s různě nadanými žáky.

Nyní navíc pandemie přináší další problémy:

55 %

Více než polovina dětí cítila zhoršenou psychickou pohodu.

60 tis.

Dětí vypadlo z výuky.

77 %

Více než tři čtvrtiny dětí jsou při distanční výuce méně motivovány k učení.

Představujeme Domácí úkoly 2021

Zejména ředitelé malých škol jsou extrémně přetížení a ponechaní napospas náročné administrativě. Jsou tak nuceni věnovat se na úkor pedagogického vedení školy jiným, zejména administrativním činnostem. Potřebnou změnu může přinést digitalizace správních úkonů, zajištění kompatibility a funkčnosti školních informačních systémů i zavedení středního článku.

Domácí úkoly 2021 jsou výzvou pro politiky. Autorské organizace v nich ukazují zásadní problémy českého školství i jejich řešení.

Pátý domácí úkol představují Zdeněk Slejška z Nadačního fondu Eduzměna a Kateřina Konrádová z organizace Učitel naživo.

Více na webu du2021.cz