Varianty programu
pro budoucí učitele

Varianta
Intenzivní rok

Varianta
Dvouletá studentská

Varianta
Dvouletá při práci

Intenzivní jednoletá varianta pro ty, kteří mají čas, chtějí do toho naplno a co nejrychleji jít do ostrého provozu. Znamená to věnovat Učitel naživo 2,5 dne v týdnu.

Dvouletá studentská varianta pro ty, kteří mají méně času, potřebují si výcvik rozložit do dvou let, ale nechtějí studiem trávit víkendy.
Dlouhodobější program umožňuje také hlubší vniknutí do témat programu díky zrání člověka. Znamená to věnovat Učiteli naživo 1 den v týdnu.

Dvouletá varianta při práci pro ty, kteří mají méně času, potřebují si výcvik rozložit do dvou let a jsou ochotní investovat víkendy, aby si ušetřili pracovní čas.
Dlouhodobější program umožňuje hlubší porozumění a zažití jednotlivých témat programu v delším časovém horizontu. Znamená to věnovat Učiteli naživo necelý 1 den v týdnu a 1 víkend v měsíci.

Podmínky absolvování

  • Absolvuješ min. 75 % jak z praktické tak z výcvikové části
  • Obhájíš splnění 5 výzev
  • Sepíšeš závěrečnou práci v rozsahu 30 normostran

Podmínky absolvování

  • Absolvuješ min. 75 % jak z praktické tak z výcvikové části
  • Obhájíš splnění 5 výzev
  • Sepíšeš závěrečnou práci v rozsahu 30 normostran

Podmínky absolvování

  • Absolvuješ min. 75 % jak z praktické tak z výcvikové části
  • Obhájíš splnění 5 výzev
  • Sepíšeš závěrečnou práci v rozsahu 30 normostran