Dvouletý 
program plný praxe pro budoucí učitele.

Co je to za program

Učitel naživo je dvouletý program pro budoucí učitele (tzv. pedagogické minimum). Je určen absolventům vysokých škol, kteří chtějí učit děti na druhém stupni základní školy nebo na střední škole, ale chybí jim potřebné pedagogické vzdělání. Na základě evaluace zlepšujeme jeho dílčí části a děláme jej pro zájemce stále kvalitněji. Rozsah akreditovaného studia je celkem 600 hodin.

Získáte sebevědomí učit

Prostor zkoušet, experimentovat a najít si svou vlastní cestu s podporou učitelů na školách
a špičkových lektorů. Možnost, jak se srovnat sám se sebou.

Prožijete smysluplnou praxi

INTENZIVNÍ, RŮZNORODÁ, REFLEKTOVANÁ. Každý týden ve škole, ve společnosti provázejícího učitele, postupně na dvou školách.

Stanete se součástí komunity zapálených

Sdílejte nadšení pro věc s dalšími motivovanými studenty i zkušenými učiteli! Získejte přístup
k nejlepším odborníkům a špičkovému
know-how z České republiky i ze světa.

Získáte oprávnění učit

Program realizuje Učitel naživo a Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha na základě vzájemné smlouvy. Program je akreditovaný u MŠMT, jeho plný název je "Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. st. ZŠ a pro SŠ - Učitel naživo-kombinované studium" (program v rámci celoživotního vzdělávání).
V kombinaci s magisterským titulem z vašeho oboru vás bude opravňovat učit na 2. stupni ZŠ nebo na SŠ. Rozhodnutí o akreditaci ke stažení

Načerpáte inspiraci od nejlepších

Zkušení praktici, spousta sdílení a rozebírání konkrétních situací z výuky, propojení praxe
s teorií, mezinárodní know-how a exkurze do českých i zahraničních škol.

Řekli o nás

„Program Učitel naživo je pro mě nesmírně přínosný jednak v komunitě zapálených lidí, se kterými můžeme konzultovat, sdílet, vzájemně se inspirovat. A za druhé, že mně otevírá oblasti, které jsem netušil, že jsou součástí učitelství. Navštívili jsme aspekty, díky kterým já vidím výuku mnohem komplexněji, daleko víc jedu po smyslu, kladu si otázku proč a zároveň si na ni i odpovídám."

Matěj Klusáček, absolvent programu Učitel naživo 2019–2021

Podívejte se na celý Matějův příběh.

„Symbolem Učitele naživo je pro mě od začátku obrovské nadšení, které je sdílené mezi mnou a spolužáky i mezi našimi průvodci. Moc si vážím toho, že se tady vlastně učím vzorem. Jsem ve skvěle fungující třídě, kde mám možnost zažívat z pohledu žáka všechno to, co se ve škole může dít a já se z toho můžu učit."

Jana Váňová, absolventka programu Učitel naživo 2019–2021

Podívejte se na celý Janin příběh.

„Přínosnost programu je v přednáškách, množství praxe, ale nyní hlavně v komunitě lidí, kteří pomůžou, mají know-how, mají velkou touhu změnit svět, zlepšit svět a změnit to, jak se vzdělávají děti."

Jakub Hankiewicz, absolvent programu Učitel naživo 2019–2021

Podívejte se na celý Jakubův příběh.

Čím je program výjimečný

Je vytvořený špičkovými odborníky a zkušenými učiteli

Program staví na základech nejlepšího světového i českého know-how v oblasti vzdělávání učitelů - UCL Institute of Education, Teach First, Boston Teacher Residency, Klinický rok na Univerzitě Pardubice a další.

Staví na dlouhodobé praxi přímo ve školách

Tím dává absolventům nejlepší přípravu na reálné výzvy učitelské profese (poměr praxe školách je okolo 50 %, ostatní programy učitelské přípravy v ČR mají obvykle 5-10 % praxe).

Navazujete s dětmi vztahy založené na důvěře

Věříte v potenciál dětí. Uplatňujete partnerský přístup při vedení dětí a třídy – více vedete a méně řídíte, úspěšně řešíte konflikty, vedete děti k odpovědnosti za jejich chování a učení. Poskytujete dětem konstruktivní popisnou zpětnou vazbu. Vzbuzujete v dětech důvěru, že jim dokážete být partnerem na jejich cestě vzděláváním.

Věříte v potenciál dětí.

Uplatňujete partnerský přístup při vedení dětí a třídy – více vedete a méně řídíte, úspěšně řešíte konflikty, nepřebíráte odpovědnost za chování
a učení dětí.

Poskytujete dětem konstruktivní popisnou zpětnou vazbu.

Vzbuzujete v dětech důvěru, že jim dokážete být partnerem na jejich cestě vzděláváním.

Věříte v potenciál dětí.

Uplatňujete partnerský přístup při vedení dětí a třídy – více vedete a méně řídíte, úspěšně řešíte konflikty, nepřebíráte odpovědnost za chování
a učení dětí.

Poskytujete dětem konstruktivní popisnou zpětnou vazbu.

Vzbuzujete v dětech důvěru, že jim dokážete být partnerem na jejich cestě vzděláváním.

Jste součástí komunity zapálených

Ta se vzájemně podporuje a šíří moderní přístupy k výuce, které reagují na výzvy současné doby s důrazem na kritické myšlení, spolupráci, samostatnost a sebepoznání.

Co zažijete

PRAXE 280 HODIN

VÝCVIK 320 HODIN

Intenzivní, různorodá, reflektovaná

V prvním roce studia vám Učitel naživo zařizuje kvalitní praxi. Každý týden budete učit na škole – někdy samostatně, někdy v tandemu s provázejícím učitelem či dalším spolužákem. Na praxi je důležité nejen zkoušet vyučovat, ale také spolupracovat s kolegy, přijímat i dávat citlivou zpětnou vazbu a především nacházet vlastní pojetí učitelské role, která je smysluplná pro vás i pro žáky. Jak na to? Budete společně plánovat, experimentovat, vyhodnocovat dopad vaší výuky – a tento proces mnohokrát opakovat a vylepšovat.

Ve druhém ročníku chceme, abyste již za svou třídu nesli plnou odpovědnost. Na konci prvního ročníku si tedy hledáte školu, kde by vás zaměstnali na úvazek podle vaší volby, minimálně však na 5 hodin týdně. Sami ale nezůstanete. Vytvoříte jednotku s dalším spolužákem, s nímž se budete vzájemně navštěvovat, a opět společně plánovat a reflektovat výuku. Na vámi vybrané škole vám k ruce bude i uvádějící učitel, který pomůže s orientací na škole a dalším hledáním vaší ideální učitelské dráhy.

V prvním roce studia vám Učitel naživo zařizuje kvalitní praxi. Každý týden budete učit na škole – někdy samostatně, někdy v tandemu s provázejícím učitelem či dalším spolužákem. Na praxi je důležité nejen zkoušet vyučovat, ale také spolupracovat s kolegy, přijímat i dávat citlivou zpětnou vazbu a především nacházet vlastní pojetí učitelské role, která je smysluplná pro vás i pro žáky. Jak na to? Budete společně plánovat, experimentovat, vyhodnocovat dopad vaší výuky – a tento proces mnohokrát opakovat a vylepšovat. Seznam tréninkových škol.

Ve druhém ročníku chceme, abyste již za svou třídu nesli plnou odpovědnost. Na konci prvního ročníku si tedy hledáte školu, kde by vás zaměstnali na úvazek podle vaší volby, minimálně však na 5 hodin týdně. Sami ale nezůstanete. Vytvoříte jednotku s dalším spolužákem, s nímž se budete vzájemně navštěvovat, a opět společně plánovat a reflektovat výuku. Na vámi vybrané škole vám k ruce bude i uvádějící učitel, který pomůže s orientací na škole a dalším hledáním vaší ideální učitelské dráhy.

 • Celodenní exkurze na zajímavých školách
 • Výhodné podmínky pro účast na zahraniční exkurzi

V prvním roce studia vám Učitel naživo zařizuje kvalitní praxi. Každý týden budete učit na škole – někdy samostatně, někdy v tandemu s provázejícím učitelem či dalším spolužákem. Na praxi je důležité nejen zkoušet vyučovat, ale také spolupracovat s kolegy, přijímat i dávat citlivou zpětnou vazbu a především nacházet vlastní pojetí učitelské role, která je smysluplná pro vás i pro žáky. Jak na to? Budete společně plánovat, experimentovat, vyhodnocovat dopad vaší výuky – a tento proces mnohokrát opakovat a vylepšovat.

Špičkový, praktický, ověřený

Budete aktivně diskutovat, zkoušet, trénovat, videotrénovat“ – spíš než poslouchat přednášky. Propojíte své zkušenosti s nejmodernějším know-how a teorií. S lidmi s podobným snem a nadšením, ale s rozmanitým příběhem a cestou. Usilujeme o žití toho, čeho chceme dosáhnout s dětmi – o radost a pohodu, ale i pracovní zápal a nasazení.

Program probíhá v kombinované formě. To znamená, že až třetina hodin z celkového počtu 320 hodin teoretické přípravy se koná formou e-learningu. Tím chceme ještě zvýšit individualizaci výuky, a také umožnit našim studentům ještě víc se rozvíjet v efektivním a smysluplném využívání digitálních technologií ve výuce.

 • Špičkoví experti a mezinárodní know-how
 • Partnerská komunikace – respektující přístup, řešení konfliktů, třídní management, facilitace a práce se skupinovou dynamikou
 • Motivace dětí, smysl a cíle vzdělání
 • Strategie, metody a techniky učení – Best Practices
 • Kooperativní a badatelská výuka, Hejného metoda, kritické myšlení apod.
 • Formativní hodnocení a výuka
 • Práce s vlastním učitelským sebepojetím, rozvojovými cíli, svými silnými a slabými stránkami, emocemi

Přihlášky do nového ročníku

S ohledem na současný ekonomický vývoj budeme v následujících letech pravděpodobně hospodařit s menšími zdroji než doposud. Proto chceme naše úsilí zaměřit více na spolupráci s vysokými školami, vzdělavateli a systémem. Tak, aby byl náš dopad na změnu vzdělávání v Česku co největší.

Nový ročník Učitelského programu tedy v září 2023 neotevřeme.

Komu je program určen

Program je určen pro absolventy VŠ oborů, které svým charakterem odpovídají některému z přírodovědných předmětů, humanitních předmětů, cizích jazyků nebo předmětů zaměřených na výchovu (hudební, výtvarnou, dramatickou nebo tělesnou) vyučovaných na 2. stupni základní školy nebo na střední škole. Předpokladem pro studium je, že student už disponuje kompetencemi vybraného oboru, který chce vyučovat.

Podmínky absolvování

Certifikát o úspěšném absolvování získáte, pokud:

 • absolvujete minimálně 75 % z výcvikové části

 • absolvujete praktickou část v plném rozsahu

 • plníte průběžné úkoly z jednotlivých vzdělávacích bloků

 • splníte minimální počet hodin přímé praxe (kdy přímo učíte) a další náležitosti praxe, jako jsou exkurze na školy

 • úspěšně splníte souhrnné zkoušky ze čtyř studijních oblastí (např. formou rozboru videoukázky z vaší výuky)

 • sepíšete a obhájíte tzv. pedagogickou výzvu, tj. závěrečnou práci v rozsahu cca 30 normostran, ve které student propojuje svou zkušenost z praxe s teoretickými poznatky a odbornou literaturou, přičemž vychází z průběžných úkolů

 • úspěšně splníte závěrečnou zkoušku před komisí

Orientační časové nároky

 • 1 necelý den v týdnu na praxi – cca 5 h, možno rozložit i do více dní, dohaduje student dle rozvrhu na škole (tj. každý rok jinak)
 • 1× za 14 dní večerní reflektivní seminář (všední den 16:00–18:30)
 • 6 víkendových bloků v prvním roce (sobota 9:00–17:00, neděle 9:00–13:00)
 • 3 víkendové bloky v druhém roce (sobota 9:00–17:00, neděle 9:00–13:00)
 • 2 prodloužené třídenní víkendové bloky v prvním roce
 • 1 prodloužený třídenní víkendový blok v druhém ročníku

V průběhu programu mohou být některé bloky nahrazeny e-learningem v souladu s kombinovanou formou studia.

Reflektivní semináře a víkendové bloky probíhají v Praze, praxe v 1. ročníku na tréninkových školách v Praze a okolí (seznam tréninkových škol).

Čtyřikrát za studium vás čeká celodenní exkurze po zajímavých českých školách. Zároveň máte možnost zúčastnit se týdenní exkurze po zahraničních školách za zvýhodněných podmínek.

Dobrovolná zahraniční exkurze

Pro všechny studenty programu Učitel naživo je možnost účastnit se za zvýhodněných podmínek týdenní exkurze po inspirativních školách v zahraničí. Termín exkurze bude vždy včas ohlášen, včetně programu a ceny.

Tým programu

Průvodci

Naši vedoucí lektoři programu, průvodci, patří ke špičce ve svém oboru. Vedou výuku a pečují o skupinu studentů po celou dobu programu podobně jako třídní učitel o třídu na základní nebo na střední škole.

Lektoři

Lektoři programu vedou vybrané specializované semináře pro studenty.

Hospitační tým

Kromě výše uvedených průvodců a lektorů zajišťují hospitaci další odborníci.

Cílem hospitace je podpořit studenta v hledání jeho silných stránek, o které může opřít svou učitelskou praxi. Zároveň pomáhá studentovi odkrýt problematické oblasti, a společně se studentem navrhuje, jak s nimi dále pracovat, aby se studentova praxe dařila.

Mentoři

Mentoři programu podporují provázející učitele v jejich práci se studenty na praxích, hospitují ve vyučovacích hodinách vedených studenty a podporují spolupráci studentů a učitele na praxi. Kromě výše uvedených působí jako mentoři tito odborníci.

Provázející učitelé našich studentů

Staňte se provázející učitelkou, provázejícím učitelem

Náš program pro provázející učitele a učitelky získal akreditaci v rámci DVPP. Jsme rádi, že můžeme našim provázejícím učitelům a učitelkám poskytnout tuto formu vzdělávání.

„Být provázející učitelkou mi, díky praktikujícím studentům, umožňuje ustupovat do pozadí a vnímat dění ve třídě z jiné perspektivy.”

Olga Doležalová, provázející učitelka programu Učitel naživo

Klub absolventů

Výcvikem to nekončí! Naším cílem je v Učiteli naživo vytvářet učící se komunitu studentů, kteří se budou nadále navzájem inspirovat během své profesní kariéry a nacházet mezi sebou oporu.

Proto vznikl Klub absolventů, v němž se začínající učitelé nadále jednou za 14 dní potkávají a dále se rozvíjejí. Setkání mají pestrou podobu – část z nich vedou naši zkušení lektoři na vybraná témata dle potřeb absolventů, část vedou absolventi sami a slouží k reflexi výuky a sdílení dobré praxe.

Absolventi jsou důležitými ambasadory našeho programu a jsme s nimi dlouhodobě v kontaktu. Podporujeme je a sledujeme, jak se jim daří.