Správní a dozorčí rada

Vedení organizace

Učitelský kmen

Tým programu Učitel naživo

Tým průvodců programu Učitel naživo

Kdo propojuje vzdělavatele a vytváří prostor pro jejich spolupráci

Kdo tvoří koncepci a zajišťuje přenos know-how do vzdělávacího systému

Pavel Bobek

Ředitelský kmen

Tým programu Ředitel naživo

Tým průvodců programu Ředitel naživo

Prohlédněte si celý tým průvodců:

Kdo spolupracuje s Národním pedagogickým institutem

Tým vnitřního fungování

Kdo zajišťuje pohodlí kanceláře a chod organizace

Tým vnějších vztahů

Kdo jedná s klíčovými institucemi

Kdo pečuje o naše dárce

Kdo zajišťuje, že jsme vidět a slyšet

Tomáš Matoušek
PR

Kdo zjišťuje a zkoumá důležitá data

Kdo vyhledává grantové příležitosti a píše projekty