Komunita vzdělavatelů budoucích učitelů

Naše vize:

Chceme učitele, kteří vědí, kam jdou,
s dětmi vytvářejí a udržují vztahy založené na vzájemné důvěře,
vytvářejí podnětné příležitosti pro učení každého dítěte
a reflektují svou práci s oporou o důkazy.

Již třetí setkání komunity vzdělavatelů budoucích učitelů
proběhlo 21. května 2021 online

Výsledky vašeho přihlašování do TS

Program setkání

Práce v tematických skupinách

9:15 - 12:15

 • Tematická skupina 1: Systémová změna

 • Tematická skupina 2: Vzdělavatelé

 • Tematická skupina 3: Komunita

Sdílení inspirativní praxe

13:15 - 15:45

 • Tematická skupina 1: Didaktika

 • Tematická skupina 2: Spolupráce VŠ vzdělavatelů a provázejících učitelů

 • Tematická skupina 3: Reflektovaná praxe

Podrobný program najdete zde.

Pro koho bylo setkání určeno

 • oborové didaktiky, vyučující pedagogy psychologických nebo odborných předmětů na pedagogických filozofických, přírodovědeckých či jiných fakultách připravujících učitele,
 • učitele ZŠ nebo SŠ, kteří provází studenty učitelství na praxích,
 • lektory organizací spolupracujích s fakultami připravující učitele a podílejících se na přípravě budoucích učitelů,
 • ředitele základních nebo středních škol, které se podílí na přípravě budoucích učitelů

Co jste si odnesli

 • možnost spolupráce s kolegy z různých institucí a regionů,
 • inspiraci od kolegů a možnost sdílet vaše příklady dobré praxe,
 • podporu pro prosazování inovací a změn ve vzdělávání,
 • možnost podílet se aktivitách směřujících k systémové změně přípravy učitelů

Děkujeme za vaši aktivní práci při setkání na workshopech! Velmi si vaší účasti ceníme a těšíme se na další!

Těšíme se na vás na dalších akcích

Mějte přehled

Nemohli jste se zúčastnit třetího setkání komunity vzdělavatelů budoucích učitelů, ale spadáte do cílové skupiny?
Vyplňte formulář níže a my vás budeme kontaktovat s nabídkou zapojení se do dalších aktivit.

Případné dotazy směřujte na e-mail komunitavzdelavatelu@ucitelnazivo.cz.

Těšíme se na vás!