Současní studenti pilotního ročníku

Studenti

Marie Bukovjanová
student

David Chlumský
student

Anna Panochová
student

Mirka Dřínková
student

Eva Kotlánová
student

Jitka Procházková
student

Ondřej Franta student

Tomáš Kotlant
student

Hana Vacková
student

Marie Galatíková
student

Dana Koutecká
student

Teodora Volková
student

Jana Horalová
student

Pavel Kraemer
student

Zuzana Housková
student

Jitka Majerová
student

Externí spolupracovníci