Seniorní advokační expert/ka / stakeholder manažer/ka

Hledáme kolegu/kolegyni do Advokačního týmu organizace (Public affairs), jehož cílem je budování partnerství s klíčovými institucemi a jednotlivci na poli vzdělávání, které podpoří zavádění inovací v českém veřejném vzdělávacím systému. Spolupracujeme s klíčovými stakeholdery v oblasti vzdělávání z akademické sféry (v ČR i v zahraničí), neziskových organizací, nadací, PSP ČR či ministerstev a společně tvoříme expertní know-how k proměně vzdělávání v Česku. Vytvořili jsme inovativní programy vzdělávání učitelů/učitelek a ředitelů/ředitelek škol, přičemž úkolem advokačního týmu je nacházet cesty, jak rozšířit jejich dopad na co nejvíce dětí v českých školách.

Proč do toho s námi jít?

Vytvořili jsme unikátní akreditovaný výcvik pro budoucí učitele, vyvíjíme podporu pro ředitele a máme ambici být jedním ze spoluhybatelů systémové změny v českém vzdělávání. Věříme v sílu spolupráce, kvalitní vztahy a učící se komunitu. V týmu jsou učitelé s desítkami let praxe, absolventi Harvardu a Oxfordu, progresivní profesoři z veřejných vysokých škol, sociální inovátoři a hodně skautů. Těšíme se podpory řady osobností českého vzdělání i špičkových externích spolupracovníků.

Co potřebujeme od kolegy na této pozici:

 • Je zodpovědný za navazování vztahů, jejich rozvoj a kultivaci - v rámci vybraného segmentu, těmi jsou zejména politici a politické strany, MŠMT a úředníci, veřejné VŠ a akademici, či neziskový sektor zaměřený na vzdělávání.

 • Spoluvytváří strategický a taktický plán, jak naši prioritní agendu dostat do povědomí, získat pro ni pochopení a zejména podporu u daného segmentu.

 • Podílí se na celkové advokační strategii organizace.

 • Samostatně vede jednání s klíčovými stakeholdery, hledá porozumění jejich potřebám a oboustranně výhodné cesty ke spolupráci.

 • Řídí projekty a partnerství.

 • Spolupracuje s podpůrným analytickým týmem, zadává mu úkoly, využívá pro svou práci dodané podklady a analýzy.

 • Připravuje nebo koordinuje přípravu podkladových materiálů pro schůzky a další příležitosti, odborné texty pro média (ve spolupráci s ostatními), příležitostně eventy.

 • Spolupracuje s dalšími týmy v organizaci (odborný obsah, marketing/PR, vedení organizace, atd.).

 • Reportuje vedoucí týmu advokacie.

Co očekáváme:

 • V první řadě jednoznačný soulad s vizí a hodnotami naší organizace (https://www.ucitelnazivo.cz/o-nas).

 • Perfektní komunikační a vyjednávací dovednosti - umíte jednoduše uhodit hřebíček na hlavičku, komplexní problematiku vysvětlit jasně a přesvědčivě, používat fakta? Jste přirozený networker, umíte budovat vztahy, rád poznáváte nové lidi a nebojíte se je oslovit?

 • Příjemné a profesionální vystupování - jste schopný vést samostatně jednání s partnery například z ministerstva nebo s politiky?

 • Organizační a plánovací schopnosti.

 • Férovost a otevřenost.

Další nezbytnosti:

Během prvních měsíců by se měl náš nový kolega osvojit:

 • Orientaci ve vzdělávacích tématech a velký zájem v této oblasti dále pracovat a učit se.
 • Hlubší pochopení našich advokačních priorit.

Velkou výhodou představuje:

 • Orientace na politické scéně, navázané kontakty a zkušenosti s politickým lobbingem.
 • Orientace v akademické sféře (vysoké školy), navázané kontakty a zkušenosti.
 • Zkušenosti z prostředí organizace působící v oblasti vzdělávání a hlubší vhled do problematiky vzdělávání.

Co nabízíme:

 • Být u změny českého vzdělávacího systému.
 • Spolupracovat a spojit síly s dalšími silnými leadery na poli vzdělávání.
 • Prostor pro realizaci vlastních nápadů, prostor přispět tím nejlepším ze sebe.
 • Prostor hodně se učit a objevovat.
 • Slušné finanční ohodnocení v rámci neziskového sektoru včetně zaměstnaneckých benefitů (v podobě stravenek, osobního rozpočtu a času na seberozvoj, 5 týdnů dovolené, sick days, týmové supervize, firemní mobilní tarif, příspěvek na techniku).
 • Práci na plný úvazek (minimálně 0,5, dle domluvy i vyšší) v Praze.
 • Flexibilní pracovní dobu.
 • Zaměstnání na HPP.
 • Nástup možný IHNED, nebo dle dohody.

Jak se přihlásit:

Případné dotazy ohledně výběrového řízení prosím směřujte na nabor@ucitelnazivo.cz

Zasláním výše zmíněných pokladů berete na vědomí jejich uchování po dobu trvání výběrového řízení.