Jste zkušený učitel nebo psycholog?
Máme pro vás jedinečnou příležitost.

Hledáme zkušené učitele / psychology na pozice
průvodců / kmenových lektorů programu Učitel naživo

Inovujeme české vzdělávání.
Chcete být u toho?

Učitel naživo je inovativní vzdělávací program pro budoucí učitele druhého a třetího stupně vzdělávání v celkovém rozsahu 750 hodin (včetně dlouhodobé praxe). V letošním školním roce probíhá již pátý ročník kurzu, který v tuto chvíli navštěvuje 60 studentů. Kromě přímého vzdělávání budoucích učitelů je naším cílem nabízet inspirativní praxi institucím připravujícím učitele a podporovat systémové změny v přípravě učitelů.

Program Učitel naživo je zaměřený mimo jiné na rozvoj osobnosti učitele, na jeho schopnost vytvářet a udržovat vztahy založené na důvěře a respektu, pedagogiku orientovanou na dítě a reflektivní dovednosti. Vzdělávací program Učitel naživo je inspirován ověřenými zahraničními programy. Na vývoji a realizaci programu se podílí tým zapálených odborníků, inovátorů a lidí z praxe. Více informací o programu Učitel naživo na www.ucitelnazivo.cz.

Organizaci Učitel naživo podporuje Nadace České spořitelny a další donoři. Jde o laboratoř, jejímž cílem je vyvíjet inovativní kvalifikační programy pro učitele a podpůrné programy pro ředitele, pilotně je testovat a usilovat o systémové změny. Jde nám o to, aby se příprava učitelů měnila v duchu rozvoje potenciálu každého jednotlivce - jak učitele, tak dítěte.

V programu v současnosti působí několik „průvodců“ – jsou to zkušení učitelé, vysokoškolští vzdělavatelé a lektoři, kteří tvoří páteř lektorského týmu programu.

Hledáme zkušené učitele / lektory / psychology, kteří náš tým průvodců rozšíří.

Co nabízíme:

 • Práci na plný nebo částečný úvazek (alespoň 0,6)
 • Vynikající příležitost, jak předávat dál vaše zkušenosti a dovednosti s učením dětí a lektorováním dospělých
 • Lektorování zajímavé skupiny studentů – budoucích učitelů
 • Nadstandardní podmínky pro spolupráci mezi odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie a vzájemné učení se od sebe
 • Podíl na tvorbě a úpravách kurikula jedinečného vzdělávacího programu pro budoucí učitele, který už osvědčil svůj přínos a bude se dále rozvíjet a upevňovat
 • Podíl na programu, který má našlápnuto ke skutečné systémové změně ve vzdělávání v ČR
 • Flexibilitu a možnost zkoušet nové věci vzhledem k inovativní povaze celého vzdělávacího programu a jeho finančnímu zázemí
 • Možnost lektorovat v páru/v týmu, připravovat si lekce v páru/týmu a také je důkladně reflektovat
 • Týmovou podporu a spolupráci
 • Finanční ohodnocení odpovídající požadovaným dovednostem a zkušenostem
 • Benefity v podobě stravenek, osobního příspěvku na vzdělávání a elektroniku, účasti na týmových supervizích, 5 týdnů dovolené

Co od vás čekáme:

 • Učitelskou práci se studenty zejména v oblasti obecné didaktiky, komunikačních a vztahových dovedností, psychologie – dle kurikula programu a vašeho konkrétního zaměření
 • Vedení reflektivních setkání se studenty i s provázejícími učiteli
 • Spolupráci s dalšími průvodci na vzájemném učení se od sebe, přípravě lekcí, reflexí, úpravách kurikula
 • Komunikaci s lektory, kteří zajišťují dílčí části programu, propojování jejich lekcí s celkovou koncepcí programu a s vašimi lekcemi
 • Poskytování zpětné vazby konkrétním studentům (návštěva studentů v jejich škole, kde jsou na praxi, náslech a reflexe jejich hodiny)
 • Podíl na formativním hodnocení „výzev“ – prací studentů, kterými dokazují svůj posun a splnění kvalifikačních požadavků programu
 • Účast na programu pro provázející učitele (mají studenty u sebe na praxích), vedení vybraných lekcí na setkáních pro provázející učitele
 • Další expertní činnosti v závislosti na celkové výši úvazku (práce na metodikách, koncepčních materiálech a odborných článcích, webináře pro širší cílovou skupinu, příprava e-learningu atd.)
 • Hlubokou a praxí ověřenou expertízu v konkrétní učitelské oblasti (například: formativní hodnocení, transakční analýza, výuka orientovaná na budování schémat, vedení žáků k odpovědnosti a samostatnosti, ...)

Co od vás potřebujeme:

 • Jednoznačný soulad s vizí a hodnotami programu (viz principy www.ucitelnazivo.cz)
 • Bohaté zkušenosti s učením dětí ve školním prostředí (5+ let), úspěšná praxe učitele nebo psychologa ve škole
 • Ochotu na sobě dál pracovat a cíleně se učit nové dovednosti
 • Zapálení pro vaše konkrétní téma ve vzdělávání, které chcete dále rozvíjet a předávat
 • Dovednost reflektovat svou práci pedagoga / lektora
 • Schopnost práce v týmu i samostatně
 • Flexibilitu pracovat v rychle se měnícím kontextu
 • Nasazení, aktivní přístup, přímou komunikaci
 • Výhodou - zkušenosti s lektorováním dospělých

Jak se přihlásit:

 • Pomocí tohoto formuláře nám prosím pošlete svůj životopis a motivační dopis.
 • Motivační dopis by měl obsahovat odpovědi na tyto otázky:
  1. Proč byste se chtěl/a zapojit do programu Učitel naživo?
  2. Jaké máte zkušenosti s učením dětí / lektorováním a pro jaké téma “hoříte”?

Nástup je možný od jara 2021 a dále. Práce je na plný nebo částečný úvazek (dohodou).

Případné dotazy ohledně výběrového řízení prosím směřujte na eva.storkova@ucitelnazivo.cz

Zasláním výše zmíněných pokladů berete na vědomí jejich uchování po dobu trvání výběrového řízení.